Bank voor geslaagd buurtinitiatief Admiraal Helfrichlaan in Dieren

Foto: Frauke Schuurman

DIEREN – Bewoners van de Admiraal Helfrichlaan in Dieren hebben op vrijdag in hun straat samen met wethouder Dorus Klomberg een bank geplaatst. Het bankje is de wijk aangeboden als blijk van waardering voor het geslaagde buurtinitiatief “Herinrichting parkeerplaats Nieuwland en Admiraal Helfrichlaan”.

Met het plaatsen van dit bankje ter hoogte van Admiraal Helfrichlaan 89 onderstrepen de bewoners en wethouder ‘de plezierige samenwerking’.

In 2015 heeft Werkgroep Duurzaam Dieren West een initiatief ingediend bij de gemeente omdat er overlast was van hardrijdende auto’s en problemen op het parkeerterrein. Meer dan 130 mensen onderschreven het buurtinitiatief en gaven door het zetten van hun handtekening aan dat er iets moest veranderen.

Foto: Frauke Schuurman

De buurt heeft samen met de gemeente gekeken naar oplossingen. Het parkeerterrein aan het eind van de Admiraal Helfrichlaan is in overleg anders ingericht. De rijbaan van de Admiraal Helfrichlaan is versmald en er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen. Hierdoor is duidelijk te zien dat deze straat als 30-km zone is aangemerkt.

Er is in totaal 1.600m2 extra groen gerealiseerd. Dat is maar liefst 14% meer. Het groen langs de weg is geadopteerd door omwonenden en bedrijven.