Ruim 2000 handtekeningen voor behoud schouwburg in Dieren

Foto: Gemeente Rheden

DE STEEG – De actie voor het behoud van schouwburg Theothorne in Dieren heeft 2151 handtekening opgeleverd. Het manifest werd dinsdag voorafgaand aan het debat over het cultuurbeleid tot en met 2026 in Rheden aangeboden door elf verenigingen.

De actie wordt ondersteund door de SP en GPR Burgerbelangen. Volgens de partijen dreigt de schouwburg te sluiten vanwege een gewijzigde subsidieregeling waarbij het geld niet meer rechtstreeks naar de exploitant gaat.

‘Kritiek onterecht’

Volgens wethouder Marc Budel is deze kritiek onterecht. De uitgesproken zorgen in het manifest deelt hij wel. Hij geeft aan via een facilitator met alle betrokken partijen te hebben gesproken, met als inzet meerjarige zekerheid. Later deze week zal een verslag naar de raad komen.

Hij wijst erop dat de gemeente geen eigenaar is van het pand van Theothorne. Het creëren van het culturele aanbod moet nadrukkelijk bij de aanbieders liggen. De gemeente wil slechts faciliteren. Dat gebeurt via het cultuurbedrijf. De visie is dat cultuur een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijke leven is en bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Het voorstel voor cultuurbeleid kost jaarlijks 1,6 miljoen euro.

De gemeente Rheden wil haar cultuurbeleid voor de komende jaren vaststellen. Er wordt ingezet op amateurkunst, cultuureducatie en een professionele programmering.

Wethouder Budel: ‘De basis voor een mensenleven is ontplooiing. Als kind ontplooi je je door te spelen. Maar dat spelen is vanaf een jaar of dertien ‘iets van vroeger’. En vaak keert het niet meer terug. Het achterliggende doel van dit voorstel is alle inwoners van alle leeftijden in staat te stellen zich spelenderwijs te blijven ontplooien en elkaar te ontmoeten.’

Professionele podia, gereduceerd tarief

Cultuur wordt ingezet om de gezondheid, veiligheid en het geluk van de inwoners te bevorderen. De focuspunten zijn amateurkunst, cultuureducatie en een professionele programmering. De Bibliotheek Veluwezoom moet kinderen inspireren om te gaan lezen en pakt bovendien laaggeletterdheid aan. Uitoefening van kunst moet laagdrempelig zijn. De gemeente zorgt daarom voor professionele podia tegen een gereduceerd tarief.

6,8 voor cultuur

Er is onderzoek gedaan naar de waardering van en deelname aan cultuur onder Rhedense inwoners. Het aantal burgers dat wekelijks of vaker met cultuur bezig is steeg de afgelopen jaren van 29 procent naar 39 procent. Ruim driekwart vindt het belangrijk dat de gemeente cultuur financieel ondersteunt. Een museum, straattheater en concerten worden gemist. Het cultuuraanbod krijgt een 6,8.

De afspraak om te komen tot een cultuurbeleid met deze strekking is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Eind deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel. De SP geeft aan met moties te komen.