Zorg Rheden ’te duur’ en dus moet er gesneden worden

Foto: Pixabay

DE STEEG – Om tekorten op de zorg terug te draaien trekt Rheden de touwtjes steviger aan. Zorgaanbieders krijgen straks een maximum budget en als dat op is, dan is het ook echt op. Zo moet worden voorkomen dat er teveel zorg wordt verleend voor te lange tijd en dus teveel geld. De gemeente gaat ook actief kijken naar hoe effectief re-integratietrajecten zijn en schrapt die waar dit kan. Behandelingen voor dyslexie komen mogelijk op de schopstoel.

De samenleving moet meer zelf gaan organiseren, vindt het Rhedens college. Volgens dat college is de zorgvraag sterk toegenomen en starten zorgaanbieders behandelingen zonder toestemming. Het gemeentebestuur zegt nauwelijks zicht te hebben op de effectiviteit van de zorgverlening en wil dat veranderen. Er moet meer controle en regie vanuit de gemeente komen.
Zakelijker en met maatschappelijk rendement

De gemeente wil dat de samenleving zelf voor oplossingen gaat zorgt en biedt daarbij een vangnet. De begroting wordt verder op orde gebracht door een limiet te stellen aan het aantal behandelingen volgens het ‘op=op-principe’, met uitzondering van noodgevallen. Zorgaanbieders krijgen hiervoor een maximum budget.

Bekijk hier de reactie van wethouder Gea Hofstede en fractievoorzitter Jorine Dirks (SP). Tekst gaat verder na de video.

Fractievoorzitter Tim Endeveld van GroenLinks vraagt zich af of de rek niet uit de zelfredzaamheid is. ‘Er wordt al heel veel gevraagd van mensen. Kunnen ze dat nog aan?’ Wethouder Gea Hofstede geeft aan dat als zaken niet in de samenleving georganiseerd zijn inwoners zich bij de gemeente kunnen melden om samen naar een oplossing te zoeken.
Financiële positie in gevaar

Gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. In Rheden leidt dit net als in andere gemeenten tot stevige overschrijdingen van het budget.

In 2018 was dit 5 miljoen euro. De financiële positie kan zo in gevaar komen. Terwijl het doel van de maatregel om de zorg bij gemeenten te leggen was dat dit zou leiden tot minder betaalde zorg, minder individuele behandelingen en meer zorg aan huis. Dat moest juist geld opleveren.

En dat is onvoldoende gebeurd, blijkt uit gemeentestukken. De interne organisatie van de gemeente is bovendien kwetsbaar en te weinig zakelijk en gestroomlijnd, zegt het college.

Saneren en beperken
Het stadsbestuur overweegt producten als de dyslexie-toets en behandeling te saneren of beperken. Minder effectieve re-integratietrajecten worden gesaneerd. Voor 1 juni zullen er concrete korte termijn maatregelen voor de jeugdzorg komen.

Later deze maand zal de gemeenteraad beslissen over het collegevoorstel. Hoe deze stemming uitvalt is nog de vraag. Alle partijen hielden de kaarten tegen de borst. Ze willen een nadere toelichting van de wethouder waarna de standpunten binnen de fracties besproken zullen worden.