Gemeenteraad maakt onderzoek afsluiting Doesburgsedijk bekend

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W de effecten voor het afsluiten en openhouden van de Doesburgsedijk in Dieren op een rij gezet. Dit verzoek was mede naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief. Het rapport komt tot de conclusie dat afsluiting van de Doesburgsedijk moet doorgaan. Op donderdag 6 juni worden de resultaten van het onderzoek nader toegelicht in de gemeenteraad.

Het college heeft uitgebreid onderzoek gedaan over de afsluiting van de Doesburgsedijk. Daarbij is onder andere aan de orde geweest veiligheid, bereikbaarheid, verkeersdruk, doorstroming van verkeer en betrokkenheid inwoners.

Scheiden van lokaal en doorgaand verkeer
Het doel van Traverse Dieren is het aanbrengen van een scheiding tussen lokaal en doorgaand autoverkeer. Het openhouden van de Doesburgsedijk doorkruist die scheiding. In dat geval blijft er doorgaand (sluip)verkeer rijden op wegen die daarvoor niet zijn bedoeld, zoals de Harderwijkerweg. Bovendien kan na afsluiting van de Doesburgsedijk de omgeving aantrekkelijker worden ingericht bijvoorbeeld voor het (toeristisch) fietsverkeer. De afsluiting geldt niet voor langzaam verkeer, landbouwverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten.

Vervolg
Het onderzoek over de Doesburgsedijk staat 6 juni op de openbare agenda van de oriënterende vergadering van de gemeenteraad. Na de zomer geeft de raad haar mening over de uitkomst van het onderzoek. Hierna besluit het college of zij wel of niet een verkeersbesluit neemt om de Doesburgsedijk te onttrekken aan het verkeer, met andere woorden de Doesburgsedijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.