Bij de gemeente Rheden raakt het geld snel op

Foto: Studio Rheden

STEEG – De gemeente Rheden komt structureel miljoenen tekort op haar begroting. Dat wordt opgelost door de spaarpotjes aan te spreken. Die raken snel leeg op dit moment. Voor 2020 moeten er structurele bezuinigingen komen. Wethouder Klomberg: ‘Anders gaan we het niet redden.’

Over 2018 wordt het tekort van ruim 6 miljoen euro weggewerkt door de reserves aan te spreken. Met de maatregelen van dit jaar gebeurt grotendeels hetzelfde voor het verwachte tekort van 5,5 miljoen euro. Daarnaast kijkt de gemeente kritisch naar de kosten binnen de eigen organisatie. Sommige vacatures worden niet opnieuw ingevuld.

Reserves met 12 miljoen euro geslonken
De gemeentelijke spaarpot, de zogenoemde algemene reserve, is in 4 jaar tijd van 29 miljoen euro gezakt naar 17 miljoen euro. Op dit moment is de gemeente Rheden nog voldoende in staat om aan haar verplichtingen te voldoen.

Het tempo waarin de reserves opraken is wel zorgwekkend, erkent ook wethouder financiën Dorus Klomberg. ‘Dit kunnen we niet lang volhouden.’

Bekijk hier de reactie van wethouder Dorus Klomberg (tekst loopt door onder de video):

‘We schuiven de schuld vooruit’
‘Jaren achter elkaar is het college niet in staat om de begroting op de nullijn uit te voeren’, aldus VVD-raadslid Sjir Hanssen.

Hanssen is ervan geschrokken dat incidentele reserves ingezet worden voor structurele tekorten. Fractievoorzitter Magda Rook (GPR Burgerbelangen) vraagt zich af of je wel kunt spreken van bezuinigingen. ‘De schuld wordt gewoon vooruitgeschoven.’

Wethouder Klomberg zegt: ‘We zijn ons ervan bewust dat we structurele maatregelen moeten nemen. Voor 2020 en verder zullen we daarvoor zorgen. Voor 2019 gaat dat nog niet lukken.’

In september wil Klomberg met bezuinigingsvoorstellen komen.