Rozendaal gaat voor zonnepanelen: ‘Voor hoge windmolens is hier geen plek’

Foto: Pixabay

ROZENDAAL – De grootste investeringen om de Rozendaalse klimaatdoelstellingen te halen moeten van inwoners zelf komen. Dat valt op te maken uit de plannen die de gemeenteraad dinsdagavond vaststelde. De gemeente faciliteert en zoekt het in kleinschalige oplossingen.

Ook Rozendaal moet in 2050 energieneutraal zijn. In het coalitieakkoord werd afgesproken hier een agenda voor te maken. Deze is dinsdagavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeente reserveert de komende jaren 187.000 euro voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit bedrag wordt uit eigen zak betaald. Geen probleem, want de Rozendaalse portemonnee is goed gevuld.

Energiecoaches
Het college wil dat inwoners minder energie verbruiken. Daarvoor worden energiecoaches ingezet en wordt er voorlichting gegeven.

De gemeente onderzoekt subsidiemogelijkheden van 1.000 euro per huishouden. De wethouder hoopt dit jaar nog met concrete voorstellen te komen voor subsidies en leningen voor zijn inwoners.

‘Elkaar inspireren’
Ook komt er een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen per type woning. Huizen die al duurzaam zijn worden opengesteld zodat ‘buren elkaar kunnen inspireren’.

Bekijk de reactie van wethouder Anton Logemann (tekst gaat door na de video):

Grootschalige, duurzame energieopwekking is volgens het gemeentebestuur niet direct mogelijk binnen de gemeentegrenzen. ‘Voor hoge windmolens is hier geen plek’, zegt wethouder Anton Logemann. Rozendaal gaat op zoek naar kleinere bronnen, zoals een collectieve warmtekoudeopslag voor buurten.

Er zal verder worden ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken binnen de bebouwde kom. Ook worden pompen en gemalen verduurzaamd en wordt er gekeken naar LED-verlichting in de openbare ruimte.
‘Veel geld’

Raadslid George van Gorkum (Rosendael ’74) vindt 187.000 euro veel geld voor ‘onderzoeken, scans en verkenningen zonder concreet resultaat’. Toch stemde ook zijn partij voor de plannen. Eind 2020 volgt de eerste evaluatie.