Water, wandelen en fietsen in de Havikerwaard

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Als uitvoering van fase 1 van de Visie Havikerpoort wordt er inmiddels flink gegraven in de Havikerwaard, het uiterwaarden-gebied van de IJssel nabij De Steeg.

In 2004 is dit deltaplan vastgesteld met als doelstellingen onder meer het realiseren van een duurzame methode van zandwinning, landschapsontwikkeling en recreatieve fiets- en wandelroutes. En, niet onbelangrijk; een landschap dat in de toekomst ook bestand is tegen hoogwater.

Dit alles wordt ontwikkeld door diverse partijen, waaronder landgoed Middachten, de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Eén en ander in harmonie met de van oudsher aanwezige boerderijen in het gebied.

Foto: Studio Rheden

Op dit moment is het huidige zandwingat niet toegankelijk voor het publiek, het past niet in het landschap en het heeft weinig natuurwaarde. Door middel van het graven van geulen en het ontwikkelen van de natuur in dit eerste deel van het project, zijn we weer een stukje dichterbij een prachtig uiterwaardengebied waarin we kunnen wandelen en fietsen. Kijk voor meer informatie op www.k3.nl.