Rozendaal krijgt 200 extra bewoners

Foto: Kasper Siebrands

ROZENDAAL – De komende jaren zal de Nederlandse bevolking hard groeien. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en LocalFocus blijkt dat er in 2035 naar schatting 18,3 miljoen mensen in Nederland wonen. In zes Gelderse gemeenten neemt het aantal inwoners fors toe. Rozendaal staat met 200 mensen op de tweede plek.

Rozendaal
In 2018 woonden er nog 1.6 duizend mensen in Rozendaal. In 2035 zijn dat er naar verwachting 1.8 duizend. Het inwoneraantal in Rozendaal neemt tot 2035 met 14,3 procent toe volgens de voorspelling van het CBS en PBL. Alleen Wageningen staat nog boven Rozendaal met 15,1 procent.

Afgezet tegen de cijfers in de rest van Nederland valt de explosieve groei in Wageningen en Rozendaal nog mee. Ouder-Amstel staat volgens de prognoses een toename van liefst 52,1 procent te wachten, terwijl het aantal inwoners in Rijswijk met bijna een derde lijkt te groeien.

Rheden
Het merendeel van de gemeenten in Gelderland maakt tot het gekozen meetmoment een ‘normale groei door’ van tussen de 0 en 10 procent. In 2018 woonden er 43.5 duizend mensen in Rheden. In 2035 zijn dat er naar verwachting 44.0 duizend. Dat is een toename van slechts 1.1 procent.