Rheden wil meer dure huizen, maar ook mini- en 3D-geprinte woningen (filmpje)

Foto: Pixabay

DE STEEG – Er moeten 681 woningen bijkomen in Rheden de komende jaren. Ook voor tiny houses, 3D-geprinte woningen en woongroepen staat het gemeentebestuur open. Wel moet er vooral in het duurdere segment worden gebouwd.

Rheden vergrijst, er komen meer eenpersoonshuishoudens en het aantal huishoudens blijft tot en met 2025 groeien. Dat biedt uitdagingen op de woningmarkt. Daarom komt het college met een plan.

Voldoende sociale huur
Sociale huurwoningen heeft Rheden voldoende, blijkt uit een evaluatie. Daarom zal er met name in het middeldure en dure segment moeten worden gebouwd, stelt het college. Dat geldt zowel voor huur- als koopwoningen.

Tot 2027 moeten er 681 woningen worden bijgebouwd op een totale woningvoorraad van 21.000 woningen. Als alle bestaande plannen doorgaan, komen er daarmee al 351 woningen bij. Daarnaast moet de huidige woningvoorraad worden verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt.

Nieuwe woonvormen
Het gemeentebestuur streeft naar nieuwe woonvormen. Het wil ruimte geven voor tiny houses, 3D-geprinte woningen, verticale boswoningen, woningen van gerecyclede materialen, pop-up woningen en woongroepen voor senioren. Al zal dit vooral van particulier initiatief moeten komen.

De gemeente wil meer balans in de verdeling van ‘probleemhuishoudens’ over de wijken. Ook moet er speciaal beleid komen voor arbeidsmigranten, studenten, woonwagenbewoners en beschermd wonen. ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is thuis waar je je veilig voelt’, zegt wethouder Gea Hofstede.

‘Onjuiste cijfers’
Raadslid Thomas Eskes (GPR Burgerbelangen) betoogt dat het college werkt met onjuiste cijfers. Zo zou bijvoorbeeld de wachttijd voor een woning onder jongeren laag lijken, terwijl deze in werkelijkheid veel hoger is.

‘Ik vrees dat hij gelijk heeft’, zegt ChristenUnie-leider Hendri Witteveen. Volgens fractievoorzitter Yola Hopmans (VVD) maakt Eskes indruk met zijn cijfermatige onderbouwing. Toch stemt een meerderheid tegen zijn voorstel om de balans op basis van de juiste cijfers te herstellen.

De uitgangspunten voor de woonvisie werden dinsdagavond in ruime meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld. In juni volgend jaar moet het definitieve plan er liggen.