Rijk Rozendaal maakt zich vooral zorgen om problemen bij de buren

Foto: Kasper Siebrands

ROZENDAAL – De grootste zorgen van de gemeente Rozendaal gingen dinsdagavond uit naar de financiële tekorten bij buurgemeentes. De eigen begroting werd unaniem vastgesteld. De toch al goed gevulde spaarpot, wordt opnieuw aangevuld.

‘We moeten ervoor waken dat de bezuinigingen van Rheden niet ten koste gaan van onze voorzieningen’, zegt fractievoorzitter Loes Hupkes (BGR). ‘Die moeten op peil blijven.’

‘Eigen koers varen’
Rozendaal heeft als kleine gemeente veel zaken uitbesteed aan het naastgelegen Rheden. Daar staat, net als in veel andere gemeentes, het water wel aan de lippen en zal er worden bezuinigd. Vooral op zorg. Wethouder Anton Logemann laat weten ook zorgen te hebben over deze ontwikkelingen, en wil zoveel mogelijk zijn eigen koers blijven varen.

Rozendaalse zelfstandigheid
Ook wethouder financiën Marieke Albricht realiseert zich ‘hoe fijn het is om geen moeilijke maatregelen door te hoeven voeren’. Fractievoorzitter Corine ter Brugge (Rosendael’74) is verheugd dat de ‘reserves opnieuw toenemen’. Gezonde financiën zijn volgens haar een voorwaarde voor het behoud van de Rozendaalse zelfstandigheid.

Onderwerp van gesprek is de taakstelling van de gemeente op het opnemen van statushouders. Dat moet een half persoon per half jaar zijn. Maar omdat Rozendaal al twee gezinnen opnam, is aan die doelstelling tot en met 2021 voldaan, laat Albricht weten. Als de mogelijkheid zich voordoet, zal de gemeente volgens haar opnieuw een gezin opnemen. Hupkes wil ervoor waken dat Rozendaalse gezinnen daardoor naar achteren worden geschoven.

Vervolgens is de begroting unaniem aangenomen, zonder dat er aanvullende voorstellen werden ingediend.