Rhedense oppositie moet het met de ‘kruimels’ doen

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De Rhedense bezuinigingen gaan te ver, vindt de voltallige oppositie van GroenLinks, SP en GPR Burgerbelangen. Zij kwamen met een scala aan voorstellen om bezuinigingen op met name zorg, maar ook armoedebeleid, klimaat en sport terug te draaien. Eén voor één werden ze vrijwel allemaal afgeschoten door een eensgezinde coalitie.

Het terugdraaien van de bezuinigingen moest volgens de partijen voornamelijk betaald worden door huizenbezitters. Zij wilden hiervoor de ozb verhogen. Als al hun voorstellen waren aangenomen, zou de ozb met bijna 20 procent omhooggaan. ‘Dat raakt inwoners die al moeite hebben om hun huishoudboekje op orde te houden’, zegt fractievoorzitter Bert de Lange (CDA).

In het coalitieakkoord is bovendien afgesproken om dat niet te doen, en daar werd aan vastgehouden. Ook gaf het college bij de meeste tegenvoorstellen aan dat de ingeboekte bezuiniging in hun ogen realistisch is.

Verkeerseducatie en speelplaatsen
Wat het wel haalde is dat er opnieuw gekeken wordt of er bespaard kan worden op cultuur. Ook werden bezuinigingen op verkeerseducatie en speelplaatsen teruggedraaid. ‘Maar dat zijn de kruimels’, zegt SP-fractievoorzitter Jorine Dirks teleurgesteld.

Tijdens de stemming over de gewijzigde begroting bleek opnieuw de grote verdeeldheid. De gehele oppositie was tegen en de coalitie voor. Waarmee het beleid werd vastgesteld.

‘Andere coalitie mogelijk’
‘Er zijn ook andere coalitiesamenstellingen mogelijk’, liet fractievoorzitter Tim Endeveld (GroenLinks) eerder op de avond al aan zijn PvdA-collega’s weten. Samen met de sociaaldemocraten zouden de drie oppositiepartijen namelijk ook een meerderheid kunnen vormen.

PvdA-raadslid Henk van Valburg laat weten dat die optie na de verkiezingen ook wel is verkend. ‘Maar als één van de drie niet wil, houdt het op.’ Of het daarbij ging om GroenLinks, SP of GPR Burgerbelangen laat hij in het midden.