Nieuwe nevengeul om IJssel meer ruimte te geven

Foto: Martin de Jongh

RHEDEN – De IJssel bij Rheden en Velp krijgt meer ruimte. Dat maakt de rivier volgens de plannenmakers beter bevaarbaar bij zeer lage waterstanden. Omwonenden (tussen Arnhem en Giesbeek) worden volgende week op bijeenkomsten bijgepraat over de plannen voor onder meer een nieuwe nevelgeul bij Westervoort.

Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en overheden hebben jarenlang gewerkt aan een plan voor een Rivierklimaatpark rond het bijna zestien kilometer lange IJsseltraject. De rivierverruimende maatregelen moeten in 2028 zijn gerealiseerd.

In het gebied tussen de Duitse grens en de snelweg A12 moeten ook de dijken omhoog om extreem hoogwater in de toekomst te kunnen weerstaan. Door het rivierbed te verruimen en een nevengeul aan te leggen bij Westervoort kan de dijkverhoging beperkt blijven, aldus de plannenmakers.

Sommige kades worden verlaagd waardoor de rivier meer ruimte krijgt. Dat zorgt er onder andere voor dat het waterschap de dijken minder hoeft te verhogen om te voldoen aan de nieuwe normering. De nieuwe nevengeul bij Westervoort zorgt ook voor waterstandsdaling en zogeheten riviernatuur die thuishoort in de uiterwaarden.

Bekijk hier de uitlegvideo van het Rivierklimaatpark:

Bijeenkomsten
De plannen worden toegelicht tijdens drie inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november in Rheden, Lathum en Westervoort. ‘Wij hopen natuurlijk dat deze betrokkenen erkenning en herkenning vinden in het conceptplan dat nu ter inzage ligt’, aldus Jan van der Meer, gedeputeerde en voorzitter stuurgroep Rivierklimaatpark.

De IJssel splitst zich bij Arnhem af van de Nederrijn. Bij laagwater door droogte zoals in de laatste zomers geldt op de IJssel een passeerverbod voor de binnenvaart.