Wat is belangrijk voor nieuwe woonwijk op ziekenhuisterrein in Velp?

Foto: Kasper Siebrands

VELP – De gemeente Rheden organiseert op donderdag 28 november in Ziekenhuis Velp een inloopbijeenkomst over het gebied tussen de Broekstraat en de Waterstraat in Velp (ziekenhuis en omgeving), waar zij een nieuwe woonwijk wil maken.

Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen inwoners vrij binnenlopen in de hal van het ziekenhuis om te vertellen wat zij belangrijk vinden voor dit gebied.

Op het terrein rond het ziekenhuis in Velp wil de gemeente Rheden woningen bouwen. Hiervoor is nog géén plan opgesteld. Voordat de gemeente daar mee aan de gang gaat, wil de gemeente dit keer eerst in gesprek met omwonenden en andere geïnteresseerden om te horen wat zij mee willen geven voor dit gebied dat gezien de ligging de naam: Velp Tussen Broek en Water heeft gekregen.

Kansen en mogelijkheden
Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor dit gebied? Waar maken omwonenden zich zorgen over? Hoe kunnen deze plannen de situatie verbeteren? Wat voor soort woningen zouden er kunnen komen? Hoe zou het groen er uit kunnen zien?

Woningbouw
Verschillende vastgoedeigenaren geven aan plannen te hebben in dit gebied. Het vertrek van het ziekenhuis en de wensen van vastgoedeigenaren zijn aanleiding om dit gedeeltelijk leegstaand en braakliggend gebied opnieuw in te richten. Het college van B&W heeft al eerder toegezegd mee te willen werken aan het veranderen van het ziekenhuisgebouw naar woningbouw. Kijk voor meer info op www.rheden.nl/VTBW.