Gemeente wil Spoorstraat in Dieren herontwikkelen

Foto: Gemeente Rheden

DIEREN – Het college van B&W heeft besloten te onderzoeken of het haalbaar is het gebied aan de kop van de Spoorstraat in Dieren als één geheel te ontwikkelen. Na het Project Traverse Dieren is het tijd om na te denken over een nieuwe toekomst van de locatie van het voormalige informatiecentrum en de directe omgeving aan de Spoorstraat aan allebei de kanten.

Het onderzoek moet uitwijzen of een integrale herontwikkeling haalbaar is. Concreet betekent dit dat de gemeente kijkt of er een marktpartij is die deze hele locatie wil herontwikkelen. Het haalbaarheidsonderzoek vindt de komende maanden plaats.

Bewoners mogen meedenken
Onderdeel daarvan is een bewonersavond. Daarvoor worden diverse omwonenden op een later moment uitgenodigd. Zij kunnen dan laten weten wat zij belangrijk vinden voor de herontwikkeling van dit gebied. Die inbreng wordt volgens de gemeente meegewogen bij de beoordeling van de haalbaarheid van de plannen.

Wethouder Ronald Haverkamp: “We hopen dat we de markt kunnen interesseren om deze locatie in één hand te herontwikkelen. We denken namelijk dat we zo de ruimtelijke kwaliteit, de vitaliteit en de leefbaarheid van deze entree naar Dieren-Zuid kunnen verbeteren.”