Proosten tijdens nieuwjaarsreceptie in Ziekenhuis Velp

Foto: Studio Rheden

VELP – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden organiseert de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ieder jaar op een andere plek in een ander dorp van de gemeente. Deze keer in Rijnstate Velp, muzikaal omlijst door Harmonie Unisono en projectkoor Soeria Canta beide uit Velp.

Burgemeester Carol van Eert gaf in zijn speech aan dat individuele belangen moeilijk zijn voor de politiek.

“De belangen lopen uitéén en de nuancering verdwijnt naar de achtergrond. De overheid is geen aparte zuil in de samenleving maar de overheid zijn wij met elkaar. Met elkaar dragen we zorg voor een goede leefbaarheid. Maar hoe vullen we deze leefbaarheid in?”

Foto: Studio Rheden

De Burgemeester blikte terug op 2019 en gaf aan dat het financieel moeilijk was. “De gemeente Rheden kan de zorgtaken prima uitvoeren maar krijgt hier niet voldoende middelen voor vanuit het rijk. Er zijn uitdagingen op het gebied van vergrijzing in Rheden, maar er is ook veel waardering en toewijding onder de bewoners.” Dit kwam volgens Van Eert mede naar voren na de zware storm die de gemeente heeft gepasseerd op 4 en 5 juni.

Gea Hofstede (PvdA), dorpswethouder van Velp gaf tenslotte voorbeelden van diverse initiatieven die activiteiten organiseren in Velp. Hierbij gaf zij aan waardering te hebben voor de organisatoren en vrijwilligers. In het bijzonder voor het werk van Buurthuis De Poort. Ze nodigde uit om meer samen te doen, bijvoorbeeld een activiteit te bezoeken of om nog meer om te zien naar elkaar.

Foto: Studio Rheden