Kabelbaan in speeltuin maakt veel lawaai

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De gemeente Rheden hoeft niets te doen aan geluidsoverlast in een speeltuin in De Steeg. Omwonenden hadden de rechtbank verzocht hier tegen op te treden, maar volgens de rechter vindt geen overtreding plaats waar de gemeente tegen kan optreden. Dat werd donderdagochtend bekend.

De geluidsoverlast wordt volgens omwonenden veroorzaakt door een kabelbaan. Bij de gemeente hebben ze hierover meermaals geklaagd en verzocht de kabelbaan te verplaatsen. De gemeente wees dat verzoek af, maar trof wel maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen. Zo werd de trolley geluidsvriendelijker gemaakt.

De omwonenden stelden beroep in bij de rechtbank tegen de afwijzing van de gemeente.

Volgens de rechtbank is de gemeente niet verplicht iets aan de kabelbaan te doen. Het speelveld en de kabelbaan zijn niet in strijd met het bestemmingsplan en niet met de gemeentelijke verordening.

Voor het speelterrein geldt geen geluidsnorm op grond van de milieuwetgeving.