Kasteel Middachten kan rijtuig uit 1890 restaureren

Foto: Kasteel Middachten

DE STEEG – Nu ook het Mondriaan Fonds bijdraagt in de kosten aan de landauer van Kasteel Middachten is de begroting rond voor een professionele restauratie, op initiatief en onder begeleiding van de Stichting Hippomobiel Erfgoed.

Het rijtuig bevat veel roest en scheuren. De bedoeling is om het rijtuig te restaureren als museumstuk dat incidenteel is te gebruiken. Begin 2021 moet de restauratie zijn voltooid. De kosten zijn 160.000 euro.

Kasteel Middachten wil het rijtuig aan een breder publiek laten zien, op de plaats waar het al bijna anderhalve eeuw geleden door de Arnhemse rijtuigfabriek Henrich & Veth is afgeleverd.