Isseltaler Musikanten collecteren voor Prins Bernhard Cultuurfonds

Foto: Isseltaler Musikanten uit Rheden

REGIO – De Isseltaler Musikanten gaan dit jaar online collecteren van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 mei voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit jaar is 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging.

Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto: ‘Houd cultuur in de buurt levend.’

Mobiele Anjeractie
De collectanten kunnen (vanwege de coronacrisis) niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging.

Isseltaler Musikanten
De Isseltaler Musikanten uit de gemeente Rheden vierden in 2017 het 40-jarig jubileum. In 1977 is het orkest samengesteld uit muzikanten afkomstig van diverse plaatsen aan de oevers van de Gelderse IJssel, het is een regionaal orkest dat onder professionele leiding staat van Cyrille van Poucke.