Rheden haalt weer miljoenen uit de spaarpot: ‘Niet houdbaar’

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Rheden is vorig jaar bijna een kwart van haar vermogen kwijtgeraakt. Het jaarresultaat past in het beeld van oplopende tekorten en afwijkende begrotingen dat de gemeente de afgelopen jaren kende. Toch vielen de resultaten opnieuw niet mee. Liefst 8,2 miljoen euro moest er uit de spaarpotjes worden gehaald om de kosten te dekken.

Daarvan kwam 3,5 miljoen euro uit de zogeheten ‘algemene reserve’, het vrij besteedbare geld van een gemeente. Het overige deel kwam uit potjes die gereserveerd zijn voor een bepaald doel. In totaal heeft de gemeente nog 27 miljoen in de spaarpot in plaats van de eerdere 35 miljoen euro.

Zorgkosten stijgen 20 procent
Grootste financiële boosdoener was opnieuw de zorg. De kosten voor jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stegen in één jaar met 20 procent, constateert de rekeningcommissie.

Het tekort is ook veel hoger dan waar begrotingen rekening mee hielden. Ging Rheden oorspronkelijk uit van het aanspreken van de reserves voor 4,6 miljoen euro, nu gaat het dus 8,2 miljoen euro. ‘Die afwijkingen zijn niet houdbaar’, ziet raadslid Linda Nieuwenhoven (GroenLinks).
‘Realistisch begroten moeilijk’

‘Realistisch begroten is moeilijk’, meent wethouder Financiën Dorus Klomberg. ‘We krijgen lastig grip op wat er in de zorg gebeurt.’ Ook hij vindt het niet leuk om elke keer uit te leggen ‘waarom je weer een paar miljoen bij moet plussen’.