(Offline) bezoekers weer welkom in de kerken

Foto: Studio Rheden

SPANKEREN – De coronacrisis grijpt diep in de samenleving. Kerken waar al eeuwenlang mensen op zondag samenkomen zitten al maanden dicht. Diverse kerkgemeenschappen zijn in een soort tv-studio veranderd. Daardoor konden ze zonder aanwezig publiek toch de diensten door laten gaan. Dit gaat nu de beperkingen worden verminderd ook nog wel even door.

Vanaf 1 juli mag er met 100 mensen samen worden gekomen maar dan wel op 1,5 meter afstand van de mensen die niet één huishouden vormen. Tijdens de diensten mag er niet worden gezongen (alleen door aangewezen zangers).

Veel kerken gaan weer starten met fysiek aanwezige bezoekers. Net als in de horeca moet er eerst worden gereserveerd zodat het maximumaantal mensen niet overschreden wordt. Zo wordt in de PKN Spankeren en Ellecom op 5 juli weer een dienst gehouden en vanaf 12 juli in de Ontmoetingskerk in Dieren.

Foto: Studio Rheden

In Velp is de Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen weer begonnen om de deuren voor bezoekers open te stellen. Ook bij de Protestantse Gemeente Velp is het weer mogelijk om een dienst te bezoeken op reservering. Kijk op de website van de betreffende kerk voor meer informatie over het reserveren.

De Evangelische Gemeente Dieren kiest er voor om voorlopig alleen livestreamdiensten te houden, deze worden uitgezonden via YouTube.

Foto: Studio Rheden

Oudste (bestuurslid) Klaas Kaan: “We hebben er voor gekozen om nog niet op zondag bij elkaar te komen omdat de ontmoeting met koffie en een gesprek niet mogelijk zijn, even als het meezingen. Onze vaste bezoekers gaan nu wel bij elkaar thuis de livestream kijken en diverse activiteiten worden langzaam maar zeker weer opgestart.”

 

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie