Lintenmysterie in park Daalhuizen in Velp eindelijk opgelost

Foto: Studio Rheden
Foto: Studio Rheden

VELP – Het mysterie van linten in het park Daalhuizen in Velp is opgelost. De linten om de acht bomen zijn daar als protest opgehangen door buurtbewoners. Die zijn niet blij dat er ’te veel’ bomen worden gekapt in het park. De gemeente Rheden wil namelijk al 26 van de in totaal 34 bomen kappen.

Met een grote groep buurtbewoners van park Daalhuizen hebben initiatiefnemers Daniel Doornberg, Arthur Ohm en Georgine van den Bosch zich daarom verenigd vanaf de eerste bekendmaking van de plannen.

De buurtbewoners zitten al ruim twee jaar aan tafel met de gemeente Rheden. Ze praten en denken mee om samen tot een goed ontwerp en plan van uitvoering te komen, maar ze komen er niet samen uit.

Zie ook: Er hangen mysterieuze linten in dit park

Het ontwerp, zoals dat er nu ligt voor het park op de hoek van de Daalhuizerweg en de Arnhemsestraatweg in Velp, is een langetermijnvisie voor het park Daalhuizen. Het behelst verschillende onderdelen die over een termijn van 10 tot 15 jaar gerealiseerd zouden kunnen worden.

Aanleg van wadi’s

Enkel voor het aanleggen van wadi’s is in eerste aanleg budget beschikbaar gesteld. Maar voor de overige delen van het ontwerp is dat budget er nog niet. De geraamde kosten van het park plan bedragen ongeveer 600.000 euro. Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water kan vasthouden. 

In het kapplan zijn 34 bomen opgenomen die moeten wijken voor de realisatie van het ontwerp. In fase 1 wil de gemeente al 26 van de in totaal 34 bomen kappen. Dit was volgens buurtbewoners niet de afspraak. Door het aanbrengen van de linten om de te kappen bomen hebben ze dit visueel gemaakt.

Doe het stap voor stap, zegt de buurt

Initiatiefnemer Daniel Doornberg zegt hierover: “Wij willen dat de gemeente enkel de acht bomen kapt die in eerste aanleg nodig zijn voor de realisatie van de twee wadi’s. Voor de realisatie van de resterende onderdelen (onder meer paden en een bloementuin, red.) is er nu geen budget. Het kappen voor herstelzichtlijnen zou ons inziens pas plaats moeten vinden op het moment er budget is voor de bloementuin. Het kappen wordt dan direct gevolgd door de realisatie van een ander onderdeel van het plan.”

De gemeente pleegt een kaalslag in park Daalhuizen en laat dat verminkt achter, vinden de actievoerders. “Onze vrees is dat daardoor het park geleidelijk aan verwaarloosd gaat worden.”

De gemeente Rheden laat weten sinds het begin van de plannen met buurtbewoners in gesprek te zijn geweest. “Dat waren meerdere gesprekken. We willen met park Daalhuizen terug naar de situatie zoals die vroeger was”, zegt woordvoerder Gerda Peters. Daalhuizen had ooit een open karakter. Peters: “Er zijn 40 jaar geleden bomen geplant die er eigenlijk niet thuishoren.” Rheden heeft voor de parkreconstructie in Velp landschapsarchitect Peter Verhoeff uit Amersfoort in de arm genomen. De bomenkap staat voor dit najaar gepland. 

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie