Subsidie voor Zonneveld ‘de Bocht’ is toegekend

Foto: Constans Pos

DIEREN – De realisatie van het plan de Bocht, het installeren van ruim 3000 zonnepanelen aan de Spankerenseweg in Dieren, is weer een stapje dichterbij gekomen. De aangevraagde subsidie van het Rijk, subsidie duurzame energie (SDE) is toegekend.

Projectgroep “de Bocht”, onderdeel van de werkgroep Dieren-Zuid klimaat actief, is blij met deze toezegging. “Nu, kunnen we verder met het opvragen van offertes voor de aanleg van het zonneveld”, aldus Anne Jansen en Joost van Noorden van deze groep.

Vervolgens gaan we de inwoners die al hebben aangegeven te willen investeren in dit project, informeren over het verdere aanpak en de precieze voorwaarden voor deelname.

“Naar verwachting weten we in de loop van dit najaar genoeg om de volgende stap te kunnen zetten. Ook degenen die zich tot nu toe niet hebben gemeld krijgen de gelegenheid om mee te doen aan dit unieke dorpsproject.”

 

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie