Extra aandacht voor peuters is nu voor iedereen betaalbaar

Foto: Pixabay

REGIO – In de gemeente Rheden is sinds deze maand extra peuteropvang mogelijk voor een goede start op school. Ook is er peuteropvang met speciale aandacht voor taal. Het college van B&W heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld, zodat deze beide opvangmogelijkheden voor iedereen betaalbaar is.

In de gemeente Rheden kunnen alle peuters van 2 tot 4 jaar 2 ochtenden per week naar de peuteropvang, 40 weken per jaar. Deze opvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Al spelend leert het kind een heleboel over het naar school gaan. Daarnaast leren ze ook woorden, liedjes, knutselen, muziek maken en sporten.

Voor peuters die extra aandacht kunnen gebruiken voor taal en (Nederlands) spreken is er de Voor- en Vroegschoolse Educatie voor peuters (VVE). De peuters gaan hier 4 ochtenden (16 uur) per week naar toe, 40 weken per jaar. Dit was 3 ochtenden. Met een speciaal programma leren kinderen aan de hand van thema’s de taal, hoe je je beweegt en hoe je samen speelt. Natuurlijk is er ook tijd voor knutselen, liedjes zingen enzovoort.

Aanmelden
Inwoners kunnen zelf hun peuter aanmelden bij een geregistreerd kinderdagverblijf voor peuteropvang. Voor VVE peuteropvang is een indicatie (verwijzing) nodig die ouders kunnen aanvragen bij het consultatiebureau. De eigen bijdrage is zo laag mogelijk gehouden en afhankelijk van het inkomen.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Het is belangrijk dat peuters al spelend en met plezier goed voorbereid worden op de basisschool. Daarom hebben wij geld beschikbaar gesteld voor deze uitgebreide regelingen. Het is niet voor niks dat we zeggen: een goed begin, is het halve werk.”