Algemene reserves Rheden lopen van 25 miljoen naar 5 miljoen terug in 5 jaar

Foto: Studio Rheden

RHEDEN – DE STEEG-  De gemeenteraad vergadert op 10 november over de begroting voor de periode 2021 – 2024. Al een aantal jaren ziet Rheden, net als veel andere gemeenten, de tekorten oplopen. Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien.

Dit tekort komt niet onverwacht. Bij de behandeling van de kadernota in juni van dit jaar was al duidelijk dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeenteraad heeft op dat moment het college de opdracht gegeven om met een sluitende begroting te komen en hiervoor concrete maatregelen aan te dragen.

Het tekort in de gemeentelijk begroting is niet uniek in Nederland. In veel gemeenten zijn de gemeentefinanciën zorgelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat de financiële situatie van de gemeenten in Nederland onhoudbaar wordt. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten krijgt de begroting niet of nauwelijks sluitend.

De algemene reserves van Rheden zijn in 5 jaar tijd teruggelopen van € 25 miljoen naar € 7,5 miljoen. De algemene reserve is een spaarpot voor toekomstige plannen en mogelijke tegenvallers. Belangrijk is om deze teruggang nu te stoppen en de begroting weer in balans te brengen.

Het college stelt eind oktober een zogenaamde actualiteitennota vast. In deze nota staat een actuele analyse van belangrijke gemeentelijke taken en de eventuele financiële afwijkingen die nu zichtbaar zijn. Ook bevat de nota voorstellen en suggesties om het meerjarige huishoudboekje in balans te brengen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, tegelijk met de behandeling van de begroting, over deze voorstellen.

Het bericht Algemene reserves Rheden lopen van 25 miljoen naar 5 miljoen terug in 5 jaar verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie