Minister geeft groen licht voor Rivierklimaatpark IJsselpoort

Foto: Studio Rheden

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op hoofdlijnen ingestemd met de plannen voor de toekomstige inrichting van het uiterwaardengebied tussen Arnhem en Giesbeek. Er is 60 miljoen euro voor het project uitgetrokken.

Het project speelt in op hoog en laag water en het veranderende klimaat. Inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers zijn bij het maken van de plannen betrokken. De plannen voor het zogenoemde Rivierklimaatpark werden de afgelopen weken al vastgesteld door de gemeenteraden van Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Ruimte voor de rivier en recreatie
In het voorstel dat nu op tafel ligt, worden in ieder geval dijken verhoogd, kades verlaagd en wordt er een nevengeul gemaakt bij Westervoort. De IJssel kan hoogwater straks beter opvangen. Om de nevengeul te maken, hoeven geen huizen of bedrijven te wijken. Wel hebben verschillende boeren in het gebied een aanbod gekregen om hun bedrijf te verplaatsen, omdat ze nu niet kunnen uitbreiden en klem zitten bij de rivier.

Daarnaast worden ondieptes voor de scheepvaart opgelost door oevers aan te passen. Ook worden maatregelen genomen die het verder zakken van de rivierbodem zoveel mogelijk tegengaan. Bovendien moet het aantrekkelijker en toegankelijker worden om in het gebied te wandelen en te recreëren. Cultureel erfgoed wordt in ere hersteld.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Van de kosten van 60 miljoen betaalt het Rijk 40 miljoen euro. De plannen moeten in 2028 klaar zijn.

 

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie