Betaald parkeren in natuurgebieden, straks heel normaal?

Bij Kasteel Hackfort in Vorden moet al een parkeerkaartje worden gekocht. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM – Boswachters, ecologen en andere liefhebbers van de natuur maken zich zorgen over de drukte in de natuur. De invoering van betaald parkeren bij overbevolkte natuurgebieden zou daar kunnen helpen om het aantal bezoekers terug te dringen. Bovendien kan het geïnde geld gebruikt worden voor het beheer van de natuurgebieden. Wordt betaald parkeren straks de normaalste zaak van de wereld?

Sinds een half jaar moeten bezoekers die met de auto naar landgoed Hackfort in Vorden komen een parkeerkaartje kopen. De kosten bedragen 1,75 euro per uur, met een maximum van 7 euro per dag. Landgoedeigenaar Natuurmonumenten is tevreden over het parkeerbeleid op Hackfort, maar geeft ook aan dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Zie ook: Parkeren op Landgoed Hackfort? Dat wordt betalen

Zo is nog niet duidelijk wat de invoering van betaald parkeren betekent voor het aantal bezoekers aan het landgoed. Hackfort is de eerste plek in ons land waar Natuurmonumenten geld vraagt om te parkeren.

Parkeergeld voor beheer natuurgebieden

De parkeerinkomsten worden gebruikt om parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden te onderhouden. Ook worden met het geld bijvoorbeeld picknickbanken vervangen. Terreinorganisaties ontvangen voor dit soort uitgaven een vergoeding van de overheid, maar dat bedrag dekt niet alle kosten.

Jaarlijks leggen terreinbeheerders op de Veluwe zelf zo’n twee tot vier miljoen euro bij, stelt de VeluweAlliantie. In de alliantie trekken tientallen organisaties die verbonden zijn met de Veluwe samen op.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Op dit moment loopt op de Veluwe een onderzoek om te kijken of de kosten voor beheer van de recreatieve infrastructuur eerlijker kunnen worden verdeeld. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de invoering van betaald parkeren bij Veluwse natuurgebieden, want op die manier zouden ook bezoekers een bijdrage leveren.

Verder wordt nagedacht over het instellen van Veluwevignetten voor mountainbikers en ruiters en wordt onderzocht hoe ook ondernemers kunnen meebetalen. Eind dit jaar moeten er concrete plannen op tafel liggen, zegt de VeluweAlliantie.

Posbank

De toegangswegen naar de Posbank werden het afgelopen jaar meerdere malen afgesloten, omdat het te druk was in het natuurgebied. Dit is ook een van de plekken waar bezoekers in de toekomst mogelijk moeten gaan betalen om te parkeren.

Zie ook: Actie tegen drukte op de Posbank

“We zijn hierover in overleg met de gemeente, omwonenden en ondernemers”, vertelt adjunct-regiodirecteur Gelderland van Natuurmonumenten Luc Berris. Hij denkt dat betaald parkeren kan helpen bij een betere spreiding over de verschillende natuurgebieden op de Veluwe.

Daar waar parkeren gratis blijft, wordt het waarschijnlijk drukker en daar waar wel betaald moet worden zal die drukte afnemen. “De parkeertarieven worden niet zo hoog dat ze een drempel opwerpen om een gebied te bezoeken”, stelt Berris.

We willen dat de natuur bereikbaar blijft voor iedereen

Staatsbosbeheer zegt niet op alle drukke plaatsen in de Gelderse natuur betaald parkeren in te willen voeren. “We vinden het belangrijk dat de natuur bereikbaar blijft voor iedereen”, zegt communicatieadviseur Iranda Vermij van Staatsbosbeheer.

Bij recreatiegebied Lingebos (West-Betuwe) en bij Radio Kootwijk (Veluwe) moeten bezoekers die met de auto komen ook nu al betalen. Staatsbosbeheer heeft op deze plaatsen betaald parkeren ingevoerd om parkeeroverlast aan te pakken en de drukte beter aan te kunnen.

“Bij Geldersch Landschap en Kasteelen is parkeren tot nu toe overal gratis en dat zal ook grotendeels zo blijven”, zegt woordvoerder Ine Haanappel. De organisatie overweegt wel om bij een aantal kastelen, waar parkeerruimte schaars is, op termijn betaald parkeren in te voeren.

Parkeergeld innen, mag dat zomaar?

Volgens de provincie Gelderland staat het natuurorganisaties vrij om op hun terreinen parkeergeld te vragen. “Een gebied moet toegankelijk zijn, maar dat is het ook met betaald parkeren”, zegt woordvoerder Eva Calicher. “Wel moet er dan goed gekeken worden naar de gevolgen. Zo mag het invoeren van betaald parkeren niet tot wildparkeren of gevaarlijke situaties leiden.”

Door: Laurens Tijink