Wijkplatform in Dieren Noordoost niet blij met nieuwe woningen

Wijkplatform in Dieren Noordoost niet blij met nieuwe woningen Foto: Studio Rheden

DIEREN – Gemeente Rheden meldde afgelopen week dat woningbouw in het bos aan de Imboslaan in Dieren mogelijk lijkt nu de inspraakreacties over de bouwplannen zijn verwerkt. Maar Wijkplatform Dieren-Noordoost en Stichting Behoud Bos in Dieren zijn niet erg blij met de conclusie van de gemeente Rheden. Bewoners juichen de bouw van 35 woningen in het bos aan de Imboslaan niet echt toe.

Bewoners hebben sinds afgelopen week nog steeds grote zorgen over het gebied waar de gemeente de woningen wil hebben. Deze moeten komen op de plek waar in de vorige eeuw een mavo en een gymzaal hebben gestaan.

De gemeente lijkt voorbij te gaan aan het kritische advies van Wijkplatform Dieren-Noordoost over het bouwplan aan de gemeente. In dat advies werden o.a. strenge eisen gesteld aan de nieuwbouw, denk bijvoorbeeld aan niet meer dan drie bouwlagen, geen fietspad en er moeten niet te veel bomen worden gekapt.

Volgens de werkgroep zijn er nog veel vragen waar de gemeente nog geen antwoord op heeft gegeven. “Er worden diverse teksten verkeerd geïnterpreteerd waardoor wij nu bezig zijn met een reactie op deze reactie van Wethouder Haverkamp. Vooruitlopend daarop hebben we op 20 april jl. al een proforma reactie gestuurd om alvast een aantal verkeerde interpretaties recht te zetten.” De werkgroep komt nog voor de raadsvergadering van 15 juni met een reactie.

Volgens wethouder Ronald Haverkamp is een debat over al of niet bouwen al een gepasseerd station want de gemeenteraad heeft dit unaniem besloten.

Haverkamp is zaterdag te gast in het radioprogramma ‘Rhedens Magazine’ tussen 10 en 12 uur op Studio Rheden. Daarin zal hij het standpunt van de gemeente Rheden toelichten.

Het bericht Wijkplatform in Dieren Noordoost niet blij met nieuwe woningen verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden