Rheden gaat jeugdzorg anders begroten

Foto: Kasper Siebrands

DE STEEG – Rheden wil de huishoudelijke hulp en jeugdzorg vanaf 2022 anders gaan begroten. Sinds deze posten van het Rijk naar de gemeenten gingen, worstelt Rheden met de kosten daarvan. Onlangs bleek dat ze opnieuw duurder uitvallen dan begroot.

“We hebben de afgelopen jaren aangekeken wat het betekent voor onze gemeente”, zegt wethouder financiën Dorus Klomberg. “Ieder jaar hebben we gezien dat we meer uitgeven dan begroot en dat we daarom onze reserves moesten aanspreken.”

Volgens de wethouder is er in die jaren wel reëel begroot, maar bleek de praktijk anders. Daarom heeft hij samen met de rest van het college van burgemeester en wethouders afgesproken om deze extra kosten niet meer incidenteel maar structureel op te nemen in de begroting. “Zo hoeven we niet meer ieder jaar bij te boeken en uit onze reserves te halen en kunnen we teleurstellingen voorkomen.”

Voor de huishoudelijke hulp gaat het om een bedrag van een miljoen euro dat er de komende jaren structureel bijkomt. Voor jeugdzorg wordt dit jaar 600.000 euro extra begroot. In de kadernota, die gebruikt wordt om op de lange termijn begrotingen te maken, gaat het om 700.000 euro.

“We hopen zo op deze twee onderwerpen geen tegenvallers meer te hebben”, zegt de wethouder. “

Je hebt een ervaring van drie, vier, vijf jaar uitgaven doen in het sociaal domein (de verzamelnaam voor huishoudelijke hulp en jeugdzorg, red.) en je moet die lijn doortrekken. Door het zo te doen, geven we een beeld dat meer reëel is dan het beeld van de afgelopen jaren.”