Werkgroep Jaarrekening kritisch op Rheden

Werkgroep Jaarrekening kritisch op Rheden Foto: Pixabay

DE STEEG – De Werkgroep Jaarrekening, die de financiën over het afgelopen jaar van de gemeente Rheden controleert, is opnieuw kritisch over het tijdspad dat de gemeente bewandeld heeft. Sommige stukken kwamen aan de late kant of zijn er nog niet en dat is niet voor het eerst.

“De conceptversie van de jaarstukken kwam op de dag dat we het advies moesten geven”, zegt voorzitter Martinique Visser. “Het advies van de accountant hebben we nog niet eens gezien. Dat is niet in het voordeel van de werkgroep. Door te laat en onvolledig aanleveren wordt het werk ondermijnd van de groep, de raad en het college van B&W.”

Wethouder Financiën Dorus Klomberg vond dat hard om te horen en belooft beterschap. Hij heeft een verklaring voor het laat aanleveren van de benodigde stukken, maar noemt dat geen excuus.

“Dit jaar loopt niet zoals gewenst. We hadden geen vast beginpunt voor de jaarstukken en daardoor zijn zaken in elkaar geschoven, waardoor er nu weinig tijd overblijft.” Visser hoopt dat het opnieuw benoemen de laatste keer geweest is.

Wanneer het advies van de accountant er is, hebben de raadsleden drie dagen om zich voor te bereiden op de raadsvergadering. Volgens de wethouder is dat voldoende.

Maar dat was tegen het zere been van GroenLinks-raadslid Linda Nieuwenhoven. “Het is onmogelijk dat u dat zegt. We hebben naast ons raadslidmaatschap ook nog ons werk en andere overleggen. Het is niet haalbaar. Ik kan me daar ongelofelijk aan ergeren.”

Klomberg haastte zich te zeggen dat dat niet zijn bedoeling was. “Ik verwacht geen rigoureuze wijzigingen na het advies van de accountant, waardoor de conceptversie niet veel verschilt van de definitieve versie. De rigoureuze wijzigingen zullen we aangeven.” Thomas Eskes van GPRB wilde nog weten wat dan die heel grote wijzigingen zijn. Volgens wethouder Klomberg is dat alleen wanneer de accountant de jaarrekening niet goedkeurt.

Door: Mediapartner Studio Rheden