Flinke discussie over kadernota in Rheden

Foto: Kasper Siebrands

DE STEEG – De kadernota, die gebruikt wordt om aan het einde van het jaar de begroting voor 2022 en verder te maken, leverde dinsdagavond flinke discussie op in de Rhedense gemeenteraad. Sommige stukken bij de vergadering waren ook aan de late kant geleverd, wat voor frustratie zorgde bij de oppositiepartijen.

Vooral GroenLinks-raadslid Linda Nieuwenhoven was boos. “U gebruikt de raad als stempelpost. Ik weet het niet meer. Stukken komen te laat, stukken zijn incompleet. We moeten als fractie extra vergaderingen beleggen om te bespreken, denkt u dat we alle tijd hebben?”

Ze kreeg in haar boosheid bijval van GPRB-raadslid Thomas Eskes die vindt dat het zo niet langer kan en dat er dingen moeten veranderen. Ook de SP is niet blij met de gang van zaken. Vorige week bleek al dat de Werkgroep Jaarrekening niet blij is met het te laat en incompleet aanleveren van informatie.

Wethouder financiën Dorus Klomberg ging door het stof en geeft aan dat hij er zelf ook niet blij mee is met hoe zaken gelopen zijn. Hij wil de gemeenteraad goed informeren, maar zoekt daarin een goede weg. “Duurt het lang, dan is het te lang, doe ik het snel dan zijn er teveel wijzigingen.” Nieuwenhoven reageerde daarop met een kort “niet communiceren, leveren!” Klomberg beloofde daarop andermaal beterschap.

Inhoudelijke discussie
Inhoudelijk leverde de kadernota ook discussie op, vooral tussen oppositie en coalitie. De oppositie vraagt zich af of er wel realistisch begroot wordt, omdat er de laatste jaren alleen tijdens de begroting overschotten zijn.

Daarna blijkt er, vooral door grote uitgaven voor de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), steeds een tekort te zijn vanwege onverwachte uitgaven.

Het was Sjir Hanssen van de VVD die middenin de discussie de knuppel in het hoenderhok gooide. “Dit verwondert me. Het is onze begroting, onze kadernota. Dit moeten we als gemeenteraad bijstellen.

GroenLinks en GPRB reageerden meteen. Eskes: “Wij waren tegen deze begroting, we vonden het niet realistisch. Wij vinden dat het regelmatig een coalitiebegroting is in plaats van een raadsbegroting. Hanssen was vervolgens bereid de handschoen op te pakken. “Dit is geen spel tussen de coalitie en de oppositie, dit moeten we samen oplossen. Ik zie de samenwerking graag tegemoet.”

Alleen het strikt noodzakelijke
De financiële situatie van de gemeente Rheden laat het niet toe om grote uitgaven te doen. Daarom is de kadernota 2022, die gebruikt wordt bij het maken van de begroting aan het einde van het jaar, beleidsarm. Alleen de echt noodzakelijke initiatieven zijn meegenomen.

De gemeente heeft een slechte financiële positie omdat de uitgaven aan de jeugdzorg veel hoger uitvallen dan in eerste instantie voorzien. Niet alleen Rheden heeft deze problemen, ook andere gemeenten hebben hiermee te maken. Daarom komt het Rijk met extra geld over de brug. Dit lost de problemen in Rheden gedeeltelijk op.

Besluit over twee weken
De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond beeldvormend over de kadernota. Op 6 juli is de besluitvormende raadsvergadering. Dan wordt duidelijk of het college van burgemeester en wethouders met deze kadernota aan de slag kan om de begroting voor 2022 en verder te schrijven.