Gemeente Rheden scheldt schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijt

Gemeente Rheden scheldt schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijt Foto: Martin Slijper

DE STEEG – Binnen de gemeente Rheden zijn inmiddels 87 (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire gemeld. Een deel van deze inwoners is door de affaire in financiële problemen geraakt. Rheden wil deze mensen gaan helpen.

Kwijtschelding
Het kabinet heeft begin dit jaar al aangekondigd dat schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Met de huidige wetgeving mag de gemeente schulden niet zomaar kwijtschelden. Een nieuwe wet om dat wel te kunnen doen is in de maak, maar treedt pas volgend jaar in werking. Gemeente Rheden gaat echter direct over tot kwijtschelding van een aantal schulden.

Afgelopen maanden is er door het ministerie gewerkt aan het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van publieke schulden. Dit wetsvoorstel zal in september door de staatssecretaris van financiën worden ingediend bij de Tweede Kamer. En treedt naar verwachting in op 1 januari 2022.

Belastingschulden en vorderingen sociale zekerheid
Gemeente Rheden ziet het belang van het kwijtschelden van openstaande schulden in. Het kwijtschelden van schulden biedt namelijk rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Gemeente Rheden anticipeert daarom op de wet, en gaat direct over tot kwijtschelding van een aantal schulden. De bij de gemeente bekende gedupeerden hoeven schulden die zijn ontstaan in de periode tot en met 31 december 2020 niet terug te betalen. Dit geldt voor schulden die openstaan bij de gemeentelijke belastingen en in het kader van sociale zekerheid. Kwijtschelding kan niet worden verleend wanneer een schuld/vordering is opgelegd als het gevolg van misbruik (schending inlichtingenplicht, grove schuld of opzet).

Wethouder Gea Hofstede: “Als u als gedupeerde van de toeslagenaffaire daardoor ook nog eens te maken hebt gekregen met (ernstige) financiële problemen, en u vervolgens uw rekeningen niet meer kon betalen, dan geeft dat enorm veel stress en zorgen. Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente dan alles in het werk stellen wat tot onze mogelijkheden behoort. En ben daarom blij dat wij nu al kunnen overgaan tot het kwijtschelden van bepaalde schulden bij de gemeente voor deze groep mensen. Ik hoop dat dit besluit helpt om meer rust en zekerheid te krijgen, ook al is het misschien niet meer dan een pleister op de wond.”

Gedupeerden hoeven niets te doen
De gemeente ontvangt via de belastingdienst gegevens van inwoners die al door de toets van de belastingdienst zijn gekomen en waar dus officieel erkend is dat zij gedupeerd zijn. Na het ontvangen van de lijst scheldt de gemeente actief de schulden kwijt, inwoners hoeven geen actie te ondernemen.

Door: Mediapartner Studio Rheden