Hinder door storing openbare verlichting

Foto: Studio Rheden

Spankeren – Het afgelopen weekeinde waren de straten in de bebouwde kom van Spankeren in duisternis gehuld. De openbare verlichting bleef meerdere avonden en nachten uitgeschakeld.

De uitgeschakelde straatverlichting zorgde voor overlast voor het verkeer, maar vooral voetgangers waaronder voornamelijk mensen die honden wilden uitlaten. Ze tasten hierdoor in het duister en liepen met zaklantaarns. De gemeente geeft na meldingen aan dat er aan het probleem gewerkt wordt.

Foto: Studio Rheden