Scholen in Velp en De Steeg krijgen meer frisse lucht

Fredericusschool in Velp Foto: Google Maps

– Drie scholen in Velp en De Steeg krijgen een subsidie voor meer frisse lucht in hun gebouw, ook als de ramen dicht zijn. Het gaat om de Lappendeken in De Steeg en de St Fredericusschool en de Prins Bernhardschool in Velp. In alle drie de gebouwen wordt de ventilatie in de lokalen verbeterd.

Frisse lucht op school is een hot item sinds het uitbreken van de coronacrisis. Goede ventilatie zorgt ervoor dat het virus minder de kans krijgt om zich te verspreiden. In de zomer is dat gemakkelijk door het open zetten van de ramen, in de winter speelt de ventilatie daarin een grote rol. In alle drie de schoolgebouwen schortte het daar aan bleek uit onderzoek.

Om de lucht op scholen te verbeteren, is er een speciale subsidie in het leven geroepen. De gemeente heeft daar een aanvraag voor gedaan, die goedgekeurd is. Dertig procent van de aanpassingen wordt nu door het Rijk betaald, zeventig procent komt voor rekening van de schoolbesturen en de gemeente. In totaal kosten de aanpassingen 852.000 euro. Het bedrag dat de gemeente bijdraagt, 280.000 euro, wordt betaald met het geld dat de verkoop van de dependance van kindcentrum LeerRijk in Dieren opbracht.

Meer aanpassingen aan gebouwen

De aanpassingen aan de gebouwen gaan verder dan alleen het verbeteren van de lucht. Bij hetzelfde onderzoek van de scholen is ook gekeken naar de bouwkundige kwaliteit, gebruikskwaliteit, duurzaamheid en exploitatie. Op de scholen in Velp worden units geplaatst die ervoor zorgen dat de luchtverversing beter wordt en daarnaast komen er systemen voor energieregistratie en bewaking. De Prins Bernhardschool plaatst daarnaast ook een warmtepomp.

De school in De Steeg gebruikt het geld om naast de verbetering van de ventilatie ook een warmtepomp aan te leggen en om de kruipruimte te isoleren. “We hebben CO2-meters en kunnen de ramen open zetten, maar door de verbetering van de ventilatie is de lucht ook op andere momenten gezonder”, zegt directeur Marcelle Visser. “Bovendien is deze oplossing energiezuiniger”

Door: Adrienne Huizer, Mediapartner RTV Connect