Inwoners Rheden aan zet bij duurzame energie

Soerense Broek bij Laag Soeren

– Inwoners van Rheden mogen vanaf maart volgend jaar mee praten over zonne- en windenergie. De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met het inzetten van een burgerberaad. Zij moeten het gemeentebestuur gaan helpen met een standpunt over de grootschalige opwek van duurzame energie en een CO2-neutrale gemeente.

Aan het besluit ging nog wel enige discussie vooraf. Zo wilde CDA-raadslid Peter Paul Geelen de vraag die aan het burgerberaad gesteld wordt verduidelijken om het de inwoners makkelijker te maken. De vraag moest worden ‘Wat kan en moet Rheden doen aan het klimaatprobleem?’ in plaats van ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal in 2040?’ Behalve zijn eigen fractie, GPRB en Richard Sivasli, die zich deze week afsplitste van de SP, ging niemand daar in mee.

Alle raadsleden zijn blij dat ze de inwoners op een andere manier een rol kunnen geven bij de besluitvorming dan alleen inspreken of protesteren. “We moeten de kracht van de samenleving benutten en de burgers echt betrekken”, vatte onder andere GroenLinks-fractievoorzitter Tim Endeveld het samen. Dat is ook spannend, realiseert Joppe Jeroen de Ruiter van de PvdA zich. “We geven de keuze als gekozen volksvertegenwoordiging deels uit handen. Maar het is een goed initiatief. Het gaat over de toekomst van de inwoners.” Verantwoordelijk wethouder Dorus Klomberg voegde daar aan toe dat het burgerberaad er niet is om de plannen van de gemeente te bevestigen, maar om met nieuwe plannen te komen.

Langs de deuren

Het is de bedoeling dat een dwarsdoorsnede van de inwoners mee doet aan het beraad, zodat een soort mini-samenleving ontstaat. Om dat voor elkaar te krijgen, stelde fractievoorzitter Thomas Eskes van GPRB voor om langs de deuren te gaan om inwoners zo warm te maken voor een plekje in het beraad. “Dat is een goed idee”, vond wethouder Klomberg. “We hebben al de G1000-cafés voor sleutelfiguren in de dorpen en willen ook met een bus rond gaan rijden om inwoners te informeren. Met dat langsgaan willen we wel iets gaan doen, maar hoe is nu nog onbekend.” Inwoners die deelnemen aan het burgerberaad, worden door loting gekozen.

Zie ook: Deelnemers burgerberaad over duurzame energie Rheden worden geloot

Het plan is dat het burgerberaad in het voorjaar van 2022 start en dan het liefst fysiek omdat dat een betere dynamiek met zich mee brengt. “Maar de maatregelen zijn verlengd tot half januari”, merkte Eskes terecht op. “Dus het wordt lastiger om volgens de planning te beginnen, hoe gaan we dat doen?” Wethouder Klomberg kon hier nog geen duidelijkheid over geven. “We moeten in februari en maart kijken wat dan de maatregelen zijn. De voorkeur voor het houden van het burgerberaad is absoluut fysiek. Wanneer dat niet kan, kunnen we naar een digitale variant kijken. We moeten dan wel zorgen dat mensen die digitaal minder vaardig zijn ook mee kunnen doen.”

Zwaarwegend advies

Het burgerberaad moet helpen de vastgelopen besluitvorming over het CO2-neutraal worden van de gemeente los te trekken. Ze gaan onder andere adviseren of windmolens en zonnevelden in de gemeente welkom zijn en als dat zo is, op welke plekken. Het advies waar de inwoners mee komen, weegt zwaar, waarschuwde Harm van Dijk van G1000, de organisatie die het beraad organiseert, eerder al.

“Zo’n vijftig tot honderd mensen vormen een klankborgroep na de bijeenkomsten. Zij zullen het proces blijven volgen en als gesprekspartner optreden. Wanneer er te weinig met hun input gedaan wordt, zullen ze zich laten horen.” Hendri Witteveen van de ChristenUnie wees hier dinsdagavond nog maar eens op. “We kunnen daar alleen gemotiveerd van afwijken. We moeten, als we hun advies niet overnemen, goed onderbouwen waarom.”

Door: Adrienne Huizer, Mediapartner RTV Connect