Nog steeds geen vrijstelling voor inwoners die bijstandsuitkering ontvangen

Euro. Foto: Pixabay

– Inwoners uit Rheden, die een bijstandsuitkering ontvangen, zouden vanaf 1 oktober 2021 een vrijstelling krijgen voor giften tot een bedrag van 1200 euro per jaar. Maar het college heeft de met een grote meerderheid (21 voor, 4 tegen) aangenomen motie nog steeds niet uitgevoerd.

De SP-fractie vroeg in eerste instantie om invoering per 1 augustus 2021, maar het college gaf aan dat dit onmogelijk was in verband met de vakantieperiode, en stelde zelf 1 oktober voor.

Toch blijkt, naar aanleiding van vragen van de SP, dat deze motie nog steeds niet is uitgevoerd. Het college meldt dat dit weliswaar de bedoeling was, maar dat ‘als gevolg van uitval dit nog niet volgens opdracht en voorgenomen planning is gerealiseerd’.

Het college geeft ook aan dat ‘het college het betreurt dat de raad niet tijdig en actief is geïnformeerd dat het beoogde tijdpad niet haalbaar is gebleken’.

Lyan van Vliet, fractievoorzitter SP Rheden: ‘Behalve dat hier sprake is van schoffering van de raad, is hier ook sprake van schoffering van inwoners. Armoede is voor velen een groot probleem, en met deze motie gaf de raad opdracht het voor sommigen makkelijker te maken iets extra’s te ontvangen. Het college maakt plannen voor de bestrijding van armoede, en dat is goed. Maar vlotte uitvoering van deze motie zou ook een rol kunnen spelen, en het is ernstig dat dit zo achteloos met enige maanden vertraagd wordt.’

Financiële gevolgen

Het goede nieuws heeft wel financiële gevolgen voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer de vrijstelling nu in gaat, is niet bekend. De SP-fractie heeft inmiddels vervolgvragen gesteld.