Dit is de nieuwe entree van Rheden, maar is de verkeersveiligheid wel verbeterd?

Dorpsentree Rheden Foto: Martin Slijper

– Het verkeerskundig opknappen van de dorpsentree in Rheden, dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan de Zuidflank, is bijna klaar, zo meldt de gemeente Rheden in een persbericht.

De Dorpskerk is iets beter zichtbaar door enkele bomen te verwijderen en is er een zeer kleine verhoging aangebracht bij het kruispunt Laakweg / Oranjeweg / IJsselsingel, om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Bij de entree zal De Laak nog verbreed worden, om zo het water van De Laak goed zichtbaar tot aan de entree te brengen. Deze verbreding en het nieuwe wandelpad dat door het hele gebied gaat lopen, maakt de gemeente af wanneer de waterstanden in De Laak laag genoeg zijn om de werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren.

Is de verkeersveiligheid verbeterd?
Maar bij de redactie van Studio Rheden waren toch nog wat onduidelijkheden. Het kruispunt is verhoogt, maar dit is amper te merken. Automobilisten rijden makkelijk met 60 km per uur of harder vanaf de snelweg het dorp Rheden in. De verhoging van het kruispunt is erg laag.

De verkeersveiligheid is hiermee niet verbeterd. De gemeente laat weten dit verder uit te zoeken.

Afbeelding
Dorpsentree Rheden Foto: Martin Slijper

Recreatief pad

Met het plaatsen van de betonschotten met het wuivende riet bij de schijnbrug, is het verkeerskundige werk aan de entree eindelijk afgerond. Maar het aanleggen van het wandelpad die een verbinding maakt door de hele Zuidflank laat nog even op zich wachten door de hoge waterstanden in De Laak / Kanovijver in 2021.

De hoop is dat deze zomer De Laak droog komt te liggen, zodat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In een gedeelte van De Laak wordt een geul gemaakt, waardoor ook in drogere periodes water aanwezig blijft. Dit is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast wordt De Laak op verschillende plekken verbreed en versmald om de waterbeleving optimaal te maken.

Afbeelding
Ronald Haverkamp Foto: Martin Slijper

Wethouder Ronald Haverkamp: “Het eerste gedeelte van de werkzaamheden zit erop, maar het is zeker nog niet klaar. Ik ben blij met het resultaat dat er nu ligt: de verbeterde entree van het dorp, de aangelegde natuurspeelplaats en de opgeknapte boomgaard. Als straks ook de verbreding van De Laak bij de entree klaar is, is deze plek echt een visitekaartje voor Rheden.

Afbeelding
Dorpsentree Rheden Foto: Martin Slijper

Ook de verkeersveiligheid is enorm verbeterd. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Zuidflank een plek wordt waar veel Rhedenaren met plezier gebruik van maken. Ik wil ook de inwoners die actief betrokken zijn geweest bij het opstellen van het Masterplan Zuidflank hartelijk danken voor hun inzet. Samen maken we er iets moois van en daar ben ik trots op.”

Afbeelding
Dorpsentree Rheden Foto: Martin Slijper

Kenmerkende verhalen
Er ligt bij de gemeente een wens om in het dorpspark nog kenmerkende verhalen voor Rheden te vertellen en zichtbaar te maken. Zo zijn De Laak en Rheden onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam Rheden is afgeleid van het woord Rheton, wat woonplaats aan het riet betekent.

Afbeelding
Kanovijver Rheden Foto: Martin Slijper

Om deze betekenis zichtbaar te maken is bij de entree van het dorp Rheden een verwijzing gemaakt met wuivend riet dat in het beton van de schijnbrug te zien is.

Afbeelding
Kanovijver Rheden Foto: Martin Slijper

Verderop bij het verlengde van de Waardweg is eerder al een informatiebord geplaatst over het steenbakkersverleden.

Door: Martin Slijper, Mediapartner Studio Rheden