Feest van de democratie op een historische locatie in Rheden

Politiek debat Rheden. Foto: Martin Slijper

– De dorpskerk in Rheden was vrijdagavond de plek waar het eerste verkiezingsdebat van 2022 plaatsvond. Er waren meer dan 80 belangstellenden aanwezig die graag wilde horen wat de 8 partijen van plan zijn de komende raadsperiode. De avond werd georganiseerd door centrum De Verbeelding.

Wonen

Aan de hand van diverse stellingen werd het debat gevoerd. Als eerste ging het over wonen. Alle partijen zijn het er wel over eens dat er op dat vlak een uitdaging ligt. Lijsttrekker Eskes van GPRB is bereid te kijken of industrieterreinen zoals Haveland in Rheden getransformeerd kunnen worden naar woonwijken, “hier zou je, als je het slim doet, de hoogte in kunnen bouwen”.

Het CDA wil de agrarische gebieden behouden. ChristenUnie lijsttrekker Witteveen benadrukt dat we zuinig moeten zijn op onze bedrijventerreinen; “We hebben ook werkgelegenheid nodig, dat moeten we niet zo maar opofferen”.

Nieuwkomer Kooijmans (Volkspartij Politiek Rheden) kwam met een brede lijst van locaties waar gebouwd kan worden, o.a. bij Riverstone in de uiterwaarden. Marc Budel (CDA) gaf in een interruptie aan dat er wel wat verandert is de afgelopen jaren en woningbouw daar niet meer mogelijk is.

Klimaat

Tweede debat onderwerp ging over de klimaatdoelstellingen. GroenLinks benadrukt de noodzaak van maatregelen. “Het is de grootste uitdaging van deze tijd, liever geen windmolens maar we hebben ze nodig” aldus Endeveld.

Volkspartij politiek Rheden is tegen windmolens en zonnevelden. “We moeten anticiperen op klimaatverandering, waar geef je prioriteit aan”. D66 lijsttrekker Roumen geeft aan dat het hier nog wel eens heel druk kan worden omdat het westen onder water kan komen te staan. “Laten we zorgen dat nu stappen zetten, lokale initiatieven ondersteunen wij”.

GPRB wil voor de middenweg gaan. “kijk ook naar waterkracht”. PvdA stelt voor om te investeren in zonnepanelen op daken en in kleinere windmolens. De nummer 3 van de VVD Martinique Visser geeft aan te willen inzetten op energie besparing. De CU lijsttrekker wijst nog op het Burgerforum wat opgezet wordt.

Winkels

Het laatste onderwerp voor de pauze was “Winkelstraten moeten leefbaar blijven”. Een onderwerp waar bijna alle partijen het met elkaar eens waren. PvdA wil meer gecombineerde winkelfuncties, ondernemen is aan de ondernemers. VVD doet een pleidooi om de ondernemers te helpen en de regels te versoepelen.

CU wijst op risico dat het winkelgebied niet te klein moeten worden, “dan komt er een monopolie voor enkele winkels” aldus Witteveen. GPRB geeft aan dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn. Oplossing is meer klanten door meer huizen.

Na de pauze konden er vragen worden gesteld vanuit de zaal. Dit leverde levendige discussies op over ouderen, belangengroepen en de Posbank.

Conclusie: De politiek leeft en verkiezingen zijn het feest van de democratie.

Politiek debat Rheden – Foto: Martin Slijper