Belang Beekhuizen stapt uit klankbordgroep Masterplan Veluwezoom

Rozendaalse Veld Foto: Martin Slijper

– Belang Beekhuizen heeft na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag besloten om niet meer aan de klankbordgroep van het Masterplan Veluwezoom te willen deelnemen.

Na de raadsvergadering van 19 oktober in 2021 was het kernteam van de Velpse groep Belang Beekhuizen al zeer teleurgesteld. Ze hadden op iets anders gehoopt. Maar ze realiseerden ook dat dingen nu eenmaal anders kunnen lopen.

Belang Beekhuizen: “Samen met nog drie andere bewonersgroepen en twee natuurorganisaties hebben we een manifest geschreven met scenario D (gekozen door de raad) als uitgangspunt. Een manifest met veel aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en natuurverbetering.

Wezenlijke onderwerpen die in het huidige verkeersplan (scenario D) ontbreken. Doel van dit manifest was ook om het deze keer echt samen te doen. De omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden maken samen met de gemeente Rheden een plan voor Nationaal Park Veluwezoom. Hoe mooi zou dat zijn!

Onze verwachting was absoluut niet dat dit manifest integraal zou worden omarmd. Maar dat er door de VVD, GPR-burgerbelangen, CDA en D’66 geen enkele aandacht aan is besteed, ervaren wij als stuitend en onbehoorlijk. Ook de woorden ‘natuur’, ‘natuurbehoud’ en ‘natuurverbetering’ zijn wederom door deze partijen niet genoemd. Voor ons als omwonenden is dit een essentieel onderdeel dat thuishoort in een Masterplan voor een Nationaal Park.

Deze partijen hebben ‘burgerparticipatie’ allemaal hoog op de verkiezingsagenda staan. Het klinkt ook mooi: ‘we betrekken de inwoners bij de besluitvorming’ en ‘iedereen kan meepraten’. Afgelopen raadsvergadering gaf een duidelijker beeld dan alle verkiezingsprogramma’s bij elkaar: burgerparticipatie betekent voor genoemde partijen ’tekenen bij het kruisje’. En dat is nou precies wat Belang Beekhuizen niet wil. We willen ons heel graag en met veel enthousiasme inzetten om samen met de gemeente mooie plannen te maken. We vragen er niet om dat alles dat we bedenken wordt overgenomen. Het enige dat we vragen is dat er wordt geluisterd en dat we serieus worden genomen. En dat is tot op heden nog niet gebeurd.”

Zie ook: Op drukke dagen is een rondje Posbank niet meer mogelijk

Door: Martin Slijper, Mediapartner Studio Rheden