Henk Stam stopt bij Buurtbus Spankeren Dieren

links BBSD-voorzitter Jacques Lubbers

– De tachtigjarige Henk Stam uit Dieren stopt als chauffeur van de Vereniging Buurtbus Spankeren Dieren (BBSD). Na afloop van zijn laatste chauffeursdienst, maandagochtend (28 maart), wachtten zijn collega’s en vrienden hem op voor een kleine afscheidsceremonie.

Ook zijn vrouw en zoon waren aanwezig. Voorzitter Jacques Lubbers bedankte Stam voor zijn langjarige inzet. Naast chauffeur stopt hij ook als secretaris van de Vereniging Buurtbus.

Het reglement van de BBSD schrijft voor dat een chauffeur het werk moet stoppen bij het bereiken van de leeftijd van tachtig jaar. Stam bestuurde de buurtbus vanaf het begin, december 2011.

Samen met zes anderen stond Stam ook aan de wieg van de vereniging BBSD. Sinds de oprichting van de vereniging op 3 augustus 2011 is hij secretaris. Na ruim tien jaar vindt hij dat het ook tijd wordt voor een nieuwe secretaris. Hans van Erdelen volgt hem op als chauffeur. Met zijn vertrek verliest de BBSD haar laatste nog actieve medeoprichter. Stam wordt nu adviseur van de vereniging.