Raadsleden nemen afscheid en krijgen Koninklijke onderscheiding

Tanco Frijlink. Foto: Still Rheden

– Dinsdagavond (29 maart) namen alle raadsleden, die niet meer terugkeren in de nieuwe raadsperiode, afscheid tijdens een raadsvergadering. Zes raadsleden hebben ook een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De vergadering werd gehouden in de Statenzaal van het provinciehuis in Arnhem..

Dinsdagavond (29 maart) namen alle raadsleden, die niet meer terugkeren in de nieuwe raadsperiode, afscheid tijdens een raadsvergadering. Zes raadsleden hebben ook een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De vergadering werd gehouden in de Statenzaal van het provinciehuis in Arnhem..

Raadsleden die hun raadslidmaatschap minimaal 12 jaar hebben vervuld en die afscheid namen van de raad, kregen ook de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Eert heeft de versierselen opgespeld die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Dit zijn Tanco Frijlink, Jaap Uijthof, Sjir Hanssen, Henk van Valburg, Magda Rook en Jorine Dirks

Peter Paul Geelen (Dieren)

Peter Paul was raadsvolger voor het CDA in de raadsperiode van 28 maart 2014 tot 27 maart 2018. Na het vertrek van Monique Reinders is Peter Paul op 28 januari 2020 benoemd tot raadslid.

Linda Nieuwenhoven (Rheden)

Linda is lid van de gemeenteraad sinds maart 2018 voor GroenLinks.

Henk Molenaar (Velp)

Henk was al eerder 3 periodes lid van de gemeenteraad voor de SP. Op 27 maart 2018 nam Henk afscheid. Na het vertrek van Jorine Dirks werd hij opnieuw benoemd op 23 november 2021.

Tanco Frijlink (Velp)

Tanco is lid van de gemeenteraad vanaf 11 maart 2010 voor het CDA. Hij neemt na 12 jaar afscheid van de raad. Tanco Frijlink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tanco Frijlink – Foto: Still Rheden

Richard Sivasli (Dieren)

Richard werd raadslid op 28 maart 2018 namens de SP. Daarvoor (23 april 2002 tot 1 november 2005) was hij raadsvolger voor GroenLinks en in de periode 2010-2014 was hij raadsvolger voor de PvdA. Sinds 6 december 2021 was hij geen lid meer van de SP en koos hij ervoor de resterende periode als eenmansfractie verder te gaan onder de naam Groep Richard Sivasli (GRS).

Niels Booij (Dieren)

Niels werd benoemd tot lid van de gemeenteraad op 25 januari 2015. Hij volgde daarmee Herriët Heersink op die vanwege drukke werkzaamheden haar taak als raadslid moest neerleggen.

Jaap Uijthof (Velp)

Jaap nam al eens eerder afscheid van de raad; op 15 maart 2006, toen hij 6 jaar lid was geweest van de raad namens D66. 4 jaar later werd hij opnieuw benoemd tot raadslid, nu voor de VVD. Jaap was vanaf dat moment 8 jaar fractievoorzitter. De laatste 4 jaar was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de raad. Jaap Uijthof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jaap Uijthof – Foto: Still Rheden

Krista den Hertog-Heins (Rheden)

Krista was lid van de gemeenteraad voor D66 van 11 maart 2010 tot 22 september 2015. Gedurende die periode was zij fractievoorzitter. Na een onderbreking van 2,5 jaar keerde zij op 28 maart 2018 terug in de raad.

Joppe Jeroen de Ruijter (De Steeg)

Joppe Jeroen is benoemd als lid van de raad namens de PvdA op 28 maart 2018.

Sjir Hanssen (Ellecom)

Sjir is lid van de gemeenteraad vanaf 11 maart 2010 voor de VVD. Hij neemt na 12 jaar afscheid van de raad. Sjir Hansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jeroen Kuijpers (Dieren)

Jeroen is lid van de gemeenteraad vanaf 27 maart 2014 voor de SP.

Bert de Lange (Dieren)

Bert werd lid van de gemeenteraad op 27 maart 2014 voor het CDA en was vanaf dat moment ook fractievoorzitter.

Kees Verspui (Dieren)

Kees is raadslid vanaf 29 mei 2018 voor D66.

Koninklijke onderscheidingen – Foto: Studio Rheden

Henk van Valburg (Dieren)

Henk was vanaf 16 maart 2006 voor 2 periodes lid van de raad voor de PvdA. De tweede periode was hij ook de fractievoorzitter. Op 25 maart 2014 nam hij afscheid, maar op 28 maart 2018 werd hij opnieuw benoemd als raadslid. Henk was in totaal 12 jaar lid van de raad. Henk van Valburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lyan van Vliet (Dieren)

Lyan was al eerder lid van de gemeenteraad voor de SP, te weten van 9 januari 2007 tot en met 10 maart 2010. Op 13 september 2016 kwam zij weer terug in de raad toen zij Tamara Koppelaar opvolgde. Na het vertrek van Jorine in het najaar van 2021 was Lyan fractievoorzitter.

Constans Pos (Dieren)

Constans was al eerder lid van de raad van 1 mei 1990 tot en met 15 maart 2006 en daarna van 27 april 2010 tot en met 28 maart 2014. In de periode 2014-2018 maakte Constans deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Na die periode, te weten op 28 maart 2018, keerde hij terug in de raad. Constans was het langstzittend lid in jaren en daardoor de nestor van de raad.

Magda Rook (Dieren)

Magda was raadslid vanaf 11 maart 2010 voor de Groep Pieper-Rook/Burgerbelangen. Een groot deel van deze periode was zij fractievoorzitter. In juli 2021 gaf zij dat stokje door aan Thomas Eskes. Magda was van plan om weer raadslid te zijn, maar daar heeft zij pas toch van afgezien. Haar gezondheid laat haar in de steek. Magda neemt na 12 jaar afscheid van de raad. Magda Rook is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jorine Dirks (Velp)

Jorine was raadslid vanaf 11 maart 2010 en tijdens haar hele zittingsperiode fractievoorzitter. Op 23 november 2021 heeft Jorine, na bijna 12 jaar raadslidmaatschap, afscheid genomen van de raad. Jorine Dirks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op woensdag 30 maart om 19.30 uur vindt de installatie plaats van de nieuwe raadsleden van Rheden.

Gemeente Rozendaal

Rozendaal heeft maandagavond al afscheid genomen van de huidige gemeenteraad. Met speciale woorden van waardering dankte burgemeester Ester Weststeijn de commissie- en raadsleden die niet terugkeren. Op 30 maart installeert burgemeester Ester Weststeijn 9 nieuwe raadsleden, waarvan 2 écht nieuwe.

Raadsleden nemen afscheid – Foto: Twitter Rheden