Tijdelijk eenrichtingsverkeer Schietbergseweg op de Posbank bij Rheden weer opgeheven

Posbank. Foto: Studio Rheden

– De gemeente Rheden heeft besloten het tijdelijke éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg in Rheden op te opheffen. Na het publiceren van het verkeersbesluit zal naar verwachting in juni het verkeer weer twee richtingen op kunnen rijden.

In het voorjaar van 2021 werd het op de Posbank te druk om de coronaregels te kunnen naleven. Daarom besloot de gemeente Rheden om het bovenste gedeelte van de Schietbergseweg in Rheden tijdelijk als éénrichtingsverkeer in te stellen.

Het college heeft op 26 april besloten het tijdelijke éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg op te heffen. Naar verwachting kan het gemotoriseerd verkeer vanaf de Posbank vanaf juni 2022 ook weer via de Schietbergseweg naar beneden rijden (richting het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en naar het dorp Rheden).

Dit sluit ook aan op het besluit dat de gemeenteraad van Rheden in februari 2022 heeft genomen over het Principeplan dat vooruitloopt op het Masterplan Veluwezoom. In het Principeplan staat dat de Schietsbergseweg ook in de toekomst in twee richtingen bereden kan worden.

Minder autokilometers in de natuur en minder zoekverkeer

Tijdens het ingestelde éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg zijn er ook verkeersmetingen gedaan. Daaruit bleek dat het verkeer dat bij de Schietbergseweg niet meer naar beneden kon rijden, zich verplaatste naar de andere wegen het natuurgebied uit, met een verdeling van 75% via Velp en 25% via De Steeg. Dit verkeer rijdt door het éénrichtingsverkeer langer en meerdere kilometers door het natuurgebied. Om dit te voorkomen heeft het college van B&W besloten om het éénrichtingsverkeer op te heffen.

Centrum Rheden beter bereikbaar voor bezoekers

De gemeente heeft in haar beleid de ambitie om het Veluwemassief, de dorpen en het stroomgebied van de IJssel beter met elkaar te verbinden en de economische positie van het winkelgebied in Rheden te versterken. De ambitie is om bezoekers van de Posbank ook meer in het winkelgebied te krijgen. Het opheffen van het éénrichtingsverkeer kan hieraan bijdragen.

Masterplan Veluwezoom

Sinds het voorjaar van 2021 werken de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met Natuurmonumenten aan het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan moet ervoor zorgen dat de balans tussen natuur en recreatie in het Nationaal Park Veluwezoom wordt verbeterd. Het vastgestelde Principeplan wordt nu uitgewerkt tot het Masterplan Veluwezoom. De verwachting is dat zowel het Masterplan als het uitvoeringsprogramma nog voor de zomer van dit jaar aan de gemeenteraden worden aangeboden.