Gemeente Rheden sluit 2021 positief af

Euro. Foto: Pixabay

– Een aantal jaren geleden bleek dat de financiële situatie van de gemeente Rheden zeer zorgelijk was. Het college kon niet anders dan met ingrijpende bezuinigings- en inkomensverhogende voorstellen te komen. Na jaren van tekorten sloot gemeente Rheden in 2020 het jaar financieel af met een licht overschot van twee ton.

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een overschot van 2,3 miljoen euro. Hiermee lijken de ingezette maatregelen hun vruchten af te werpen en het tij gekeerd.

In juni van dit jaar is het aan de gemeenteraad om de jaarstukken 2021 definitief vast te stellen.

Gemeente Rheden: “De jarenlange tekorten waarmee de gemeente Rheden kampte werden met name veroorzaakt door de explosieve toename van de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo.

In 2021 is een belangrijke impuls gegeven aan een versterking van de sociale basis in de kernen van de gemeente Rheden. Naast een stevige sociale basis is er voor de Jeugd ingezet op passende zorg en normalisatie. Deze insteek begint zijn vruchten af te werpen. Het aanbod in de sociale basis groeit, de lopende indicaties en uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd stabiliseren.

De gemeente ziet verder positieve resultaten bij de invoering van nieuwe instrumenten zoals de “doorbraakmethode” en de “Ondersteuner Jeugd & Gezin” (OJG-GGZ). Gelukkig is er, na intensief lobbywerk vanuit de gemeenten en de VNG, ook extra geld aan de gemeente overgemaakt. De uitgaven voor Wmo en Jeugdzorg lijken door deze ontwikkelingen meer in balans te komen.

Corona beheerste leven van velen

2021 was opnieuw geen gemakkelijk jaar. De Corona-pandemie beheerste ons dagelijks leven en de impact was groot voor velen. Met steunpakketten is geprobeerd de economisch-maatschappelijke schade te beperken. De gemeente Rheden heeft in 2021 diverse subsidieregelingen in het leven geroepen voor de ondernemers die hard zijn getroffen.

Daarnaast zijn de branches horeca, toerisme en recreatie en sport geholpen met tegemoetkomingen in uitgaven. Dit lijkt positieve effecten te hebben. De werkloosheid is niet toegenomen en het aantal bijstandsuitkeringen is, na een aanvankelijke stijging, weer terug op het niveau van voor de Coronacrisis.

Groot deel overschot reserveren voor Covid-19

Er bestaat een groot risico op verborgen, onderliggende sociale en economische schade door de Corona-pandemie die op termijn zichtbaar kan worden. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor het grootste deel van het overschot voorlopig te bestemmen voor Covid-19 maatregelen.

Daarnaast reserveert gemeente Rheden budget voor de viering van ‘450 jaar gemeente Rheden’. Gebleken is namelijk dat het budget voor het jubileum onvoldoende is om mooie activiteiten te kunnen organiseren.

Gesprekken met inwoners en ondernemers laten dat veelvuldig zien. En omdat er de afgelopen jaren minder evenementen konden plaatsvinden, is het belangrijk dit moment goed te vieren met alle inwoners en ondernemers in de gemeente Rheden.

“We konden een aantal jaren geleden niet anders dan met maatregelen komen die onze inwoners, ondernemers en eigen organisatie zouden treffen. Het waren moeilijke besluiten die veel mensen raakten. Voor mij was het als wethouder Financiën erg belangrijk om onze financiële situatie op zijn minst te stabiliseren. Dat lijkt te lukken, maar we zijn er zeker nog niet! We hebben de afgelopen jaren flink ingeteerd op onze financiële buffer. Willen we weer financieel gezond zijn en blijven, dan moeten we die buffer wel weer aanvullen en kritisch blijven op onze uitgaven,” aldus Dorus Klomberg, wethouder Financiën.”