Coalitiebesprekingen Rheden naderen afronding

Gemeenteraad. Foto: Still: Rheden

– De coalitiebesprekingen tussen GroenLinks, D66, PvdA, GPRB en CU in Rheden zijn in een ver gevorderd stadium. De verwachting is dat het akkoord op 31 mei kan worden gepresenteerd tijdens een raadsvergadering.

Ook zullen dan de twee nieuwe wethouders (waarschijnlijk van GroenLinks en van de lokale partij GPRB) worden voorgedragen, zij vormen dan samen met de zittende wethouders Klomberg (D66), Hofstede (PvdA) en burgemeester Van Eert het College. De ChristenUnie levert geen wethouder maar neemt wel weer deel aan de coalitie.

VVD, CDA en Volkspartij Politiek Rheden (VPR) werden op 4 mei verrast door een persbericht van de gemeente Rheden. De partijen hebben na hun kennismakingsgesprek met formateur Leo Bosland niets meer gehoord, terwijl deze in het persbericht schrijft over “gesprekken met alle partijen om tot een raadsagenda te komen”.

De drie (toekomstige) oppositiepartijen schrijven in een gezamenlijke verklaring: “Wij betreuren deze gang van zaken en hopen dat deze manier van opereren geen voorbode is van hoe de komende coalitie te werk zal gaan.”

Met de komst van de nieuwe coalitie komt er een einde aan het wethouderschap van Marc Budel (CDA) die verder gaat als gemeenteraadslid. Op de vraag of het CDA vertrouwen heeft in de nieuwe coalitie geeft de scheidend wethouder aan daar nog niets over te kunnen zeggen.

“Wij zijn in het ongewisse over hun plannen noch over de punten waarop de belangen uiteen liggen (o.a. woonlasten, Posbank, windmolens)”.

Verder geeft Budel aan gebruik te willen maken van de wachtgeld regeling. “Ik heb me vier jaar meer dan 100% ingezet voor de Rhedense samenleving. Met overtuiging en toewijding. Mocht ik buiten het nieuwe college vallen dan is daar wetgeving voor. Ja, dan maak ik gebruik van dat recht zolang ik geen andere functie heb.”