Colleges leggen Masterplan Veluwezoom voor aan gemeenteraden

Posbank. Foto: Studio Rheden

– De colleges van Rheden en Rozendaal leggen het ‘Masterplan Veluwezoom’ en het bijbehorende ‘Uitvoeringsprogramma’ voor aan de gemeenteraad. Het ‘Masterplan’ is een uitwerking van het ‘Principeplan’ dat in februari door de beide raden is vastgesteld en is aangevuld met het zogenaamde ‘Uitvoeringsprogramma’.

De colleges vragen de gemeenteraden ook om veel geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projecten. De gemeenteraad van Rheden neemt hierover op 28 juni een besluit. In de gemeente Rozendaal neemt de raad naar verwachting op 5 juli een besluit over het Masterplan Veluwezoom.

Inmiddels is er ook kennisgenomen van het coalitieakkoord in Rheden. Tijdens de behandeling in de gemeenteraden zal het gesprek gevoerd worden over de verdere uitvoering en eventuele aanpassingen van het plan.

Posbank dicht tussen 1 april en 31 oktober

Het Masterplan heeft als doel om te komen tot meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving in dit deel van de Veluwezoom. Net als het Principeplan zet het Masterplan in op het voorkomen van doorgaand gemotoriseerd verkeer door het gebied in de weekenden en op feestdagen in de periode tussen 1 april en 31 oktober.

De parkeerplaatsen aan de randen van het gebied zijn dan wel bereikbaar, net als het parkeerterrein bij het Paviljoen. Ook blijft er voor ouderen en mindervaliden een mogelijkheid om per auto het gebied te bezoeken.

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten wordt, net als het omliggende gebied, opnieuw ingericht. Zo wordt het bezoekerscentrum verbouwd, worden de parkeerplaatsen verplaatst naar het terrein van de voormalige manege en worden stukken landbouwgrond teruggegeven aan de natuur. Ook wordt de verbinding voor wandelaars tussen het station en dit gebied verbeterd.

Uitvoering loopt tot 2029

De projecten die deel uitmaken van het Masterplan zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. In dat programma is per project ook een inschatting van de doorlooptijd en de kosten opgenomen. De voorbereiding van de projecten start na de besluitvorming in de gemeenteraden. De uitvoering loopt tot 2029.

Kosten en financiering Masterplan ruim 14 miljoen euro

De totale kosten om het gehele Masterplan te realiseren is geschat op ruim 14 miljoen euro. Dit bedrag wordt deels bij elkaar gebracht door de drie initiatiefnemers van het project: Natuurmonument en de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hoe de verdeling is, is niet bekendgemaakt.

Daarnaast wordt er een beroep gedaan op subsidieregelingen van Regio, provincie, Rijk en Europa. Deze zomer dienen de gemeenten in het kader van de Regiodeal Veluwe deze zomer een subsidieaanvraag van ongeveer 1,6 miljoen euro in.