Rheden plaatst informatieborden bij wadi’s in park Daalhuizen

Park Daalhuizen

– Wethouder Marc Budel onthulde deze week twee nieuwe informatieborden bij de wadi’s in park Daalhuizen in Velp. Dit deed hij samen met Annemiek Verhoeven en Pieter van den Brandeler van Belangen Vereniging Daalhuizen Velp.

De wadi’s zijn al in2021 aangelegd. De belangenvereniging is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in en rondom het park. Op de borden staat informatie over de werking van een wadi.

In park Daalhuizen zijn vorig jaar vier wadi’s aangelegd. Een wadi is een verlaging in het terrein die bij hevige regenval vol water moeten komen te staan. Een wadi bergt tijdelijk het regenwater dat vervolgens langzaam de grond intrekt. Het regenwater dat valt op wegen verdwijnt niet in de riolering, maar stroomt via speciale buizen door een soort filterbuis naar de wadi. Het moderne afwateringssysteem kan helpen om de wateroverlast in de lager gelegen delen van Velp te beperken.

Park Daalhuizen – Foto: Martin Slijper

Klimaatopgave

Wethouder Marc Budel: “Door klimaatverandering ontstaan er steeds meer hevige regenbuien, waardoor riolen overbelast raken. De wadi’s zijn een zichtbare, klimaatbestendige voorziening die wateroverlast en hittestress beperken. De wadi’s hebben nog een ander voordeel: het aanvullen van het grondwater. De klimaatverandering veroorzaakt namelijk ook drogere zomers, waardoor bomen en planten in het park de afgelopen jaren onvoldoende water kregen.”

Herinrichting park Daalhuizen

Vorig jaar zijn al diverse verbeteringen in het park aangebracht. De vier wadi’s zijn onderdeel van de eerste fase van de herinrichting van park Daalhuizen. De randen van de wadi’s zijn ingezaaid met kruidenrijke bloemenmengsels, wat goed is voor de biodiversiteit. In de Daalhuizerweg is in 2018 al een extra riool voor het hemelwater aangelegd dat nu is aangesloten op één van de wadi’s in het park.

Extra Geld

De gemeente streeft ernaar om óók de volgende fase van de herinrichting te realiseren. Daarvoor ontbreekt nu nog het benodigde geld. Het is volgens de Belangen Vereniging Daalhuizen Velp de bedoeling om de locaties van het voormalige landhuis en koetshuis weer zichtbaar en herkenbaar te maken.

Kunstwerk Blau Himmelhoch verplaatst

Binnenkort wordt het oude kunstwerk ‘Blau Himmelhoch – Goud in de vloer’ van kunstenaar Niek de Jong hersteld en weer teruggeplaatst in het park maar dan 7 meter richting de Arnhemsestraatweg. Het verplaatsen van het kunstwerk gebeurt nu alvast in verband met de volgende fase van de herinrichting.