Crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers in De steeg vanaf 1 juli

Voormalige klooster St. Michaël De Steeg. Foto: Google Streetview

– Gemeente Rheden biedt van 15 juni tot 29 juni crisisnoodopvang aan maximaal 150 asielzoekers in het voormalige klooster St. Michaël in de Steeg. En vanaf 29 juni wordt de locatie klaargemaakt om voor 1-2 jaar oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Recent is door het Rijk aan de verschillende veiligheidsregio’s gevraagd het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te helpen met crisisnoodopvang van asielzoekers. Concreet gaat het om een periode van 12 weken, met ingang van 1 juni 2022, waarin telkens vier verschillende regio’s opvang bieden voor een periode van 14 dagen.

Opvang in de gemeente Rheden

De gemeente Rheden maakt onderdeel uit van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Daarom stelt de gemeente het voormalige klooster in De Steeg beschikbaar voor opvang. Hierbij is sprake van een gefaseerde aanpak. De crisisnoodopvang is van tijdelijke aard en dat biedt ruimte om de locatie in de toekomst ook op andere wijze in te kunnen zetten.

Van 15 tot 29 juni biedt Rheden crisisnoodopvang aan maximaal 150 asielzoekers. De huidige arbeidsmigranten worden ergens anders ondergebracht.

Na 29 juni wordt de locatie met 36 kamers klaargemaakt voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die hun intrek zullen innemen voor een periode van 1-2 jaar. Na verloop van deze periode vindt er herontwikkeling voor woningbouw plaats volgens de gemeente.

Burgemeester Carol van Eert en het COA zullen donderdag vanaf 19.00 uur meer informatie geven tijdens een bijeenkomst voor omwonenden in Landgoed Rhederoord.