Een toekomstbestendig bos voor het Rozendaalse Veld

Rozendaalse Veld. Foto: Twitter

– Paul Hofman heeft afgelopen week zijn eerste officiële opening als wethouder van Rheden verricht. Samen met VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen heeft hij een klimaatbord in het bos langs het Rozendaalse veld geopend.

Het bord bij de entree en de verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

VolkerWessels is in 2019 al een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen met als doel het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld in de gemeente Rheden toekomstbestendig te maken.

De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.

Klimaatadaptieve maatregelen

Op verschillende plekken in het bos bij het Rozendaalse Veld zijn daarom volgens de gemeente klimaatadaptieve maatregelen genomen om het bos gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken, de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer CO2-opslag. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, zoals de ratelpopulier.

In totaal zijn 1600 bomen en struiken volgens de gemeente Rheden aangeplant. Wat de kosten zijn is niet bekendgemaakt. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 150 ton extra CO2-opslag. Bij de opening was geen pers uitgenodigd.

Wethouder Paul Hofman: “Het toekomstbestendige bos levert een belangrijke bijdrage aan herstel van het bos, zodat de biodiversiteit toeneemt en de bodem zich kan herstellen. Ook zorgen we ervoor dat het bos meer CO2 opslaat en het bos beter bestand is tegen de klimaatverandering. Ik ben er trots op dat we dit samen met de partners in dit project hebben kunnen realiseren.”