Alle schapenhouders kunnen wolf nu weren met gratis net

Met dit net kan de wolf buiten de deur worden gehouden. Foto: Wolvencommissie/Mariëlle van Uitert

– Alle schapenhouders kunnen straks met een speciaal net de wolf buiten de deur houden, omdat de provincie een regeling daarover heeft uitgebreid. Tot nu toe kon het net alleen worden aangevraagd door schapenhouders die werken in het leefgebied van de wolf of als het roofdier ergens had toegeslagen.

“De bedoeling is dat die netten in de gebieden zijn waar de wolf wordt verwacht”, vertelt Rosmarijn Boender van de VVD. De uitbreiding was haar initiatief. “Met de zwerfwolven in het najaar kan je dan alvast een netje neerzetten.”

Het gaat om een verplaatsbare afrastering. Die wordt nu onder meer ingezet als noodraster bij een calamiteit. Bijvoorbeeld als een wolf in een gebied ergens heeft toegeslagen. Als het stevig en correct is opgesteld, houdt het de wolf buiten.

Zo ziet het net eruit – Foto: Wolvencommissie/ Mariëlle van Uitert

De zogenoemde flexinets kunnen worden ingezet om schapen te beschermen. De oproep van de politiek is om ze ook bij andere dieren in te zetten. Of dat kan, moet nog worden uitgezocht.

Het voorstel voor de flexibele netten werd op de PvdA na door alle partijen aangenomen. Die partij noemde het debat een rituele dans en wil graag wachten op het plan van de wolvencommissie dat aan het einde van het jaar komt.

Zie ook: