Het water in de IJssel daalt, maar hoe lang nog?

IJssel. Foto: Martin Slijper

– Grote boten kunnen op dit moment nog steeds door de IJssel varen. Er staat nog genoeg water in de IJssel. Maar voor hoe lang nog? En wat is de reden dat er zo weinig water door de IJssel stroomt?

Hoeveel water er door de IJssel stroomt wordt geregeld door de stuw in Driel, ook wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd. Dit sluizencomplex speelt namelijk een hele belangrijke rol voor de waterverdeling in ons land. Zeker nu de waterstand al zo vroeg in het jaar laag is. In Driel staat het waterpeil nu op 6.93 cm.

Wanneer de waterstand normaal of laag is, zoals nu, is de stuw bij Driel dicht en houdt het water tegen. Daardoor stroomt er meer water via de IJssel naar het IJsselmeer.

De Steeg

Op dit moment staat het waterpeil in De Steeg op 4.98 cm. Een maand geleden was dit nog 6.18 cm. In Arnhem zakte het waterpeil van 7.64 cm naar 647 cm. De komende twee weken wordt nog een verdere daling van de afvoer verwacht, maar dat gaat niet meer zo hard. Hoe ver het water daalt is niet te voorspellen.

Water kan ook stijgen

Maar het water kan natuurlijk ook stijgen, maar de komende maanden niet. Dit is alleen in de winter en aan het begin van de lente. Op de website www.overstroomik.nl kunt u op postcodeniveau zien hoe hoog het water komt bij een grote overstroming. Zo ontdekt u ook of u in een risicogebied woont. In de Steeg kan het water stijgen tot 1170 cm volgens Rijkswaterstaat.

IJsselmeer

Het IJsselmeer is de grootste zoetwateropslag van Nederland, belangrijk voor onder meer de drinkwatervoorziening. “As we deze stuw niet hadden”, legt Bouwe-Dirk Talsma van Rijkswaterstaat uit aan Omroep Gelderland, “dan zou er veel meer water door de Rijn stromen, komt de IJssel bijna droog te staan en kan het IJsselmeer ook niet gevuld worden met water.”

De lage waterstand is nu uitzonderlijk. “Er is minder regen gevallen en er is minder smeltwater vanuit de Alpen, omdat daar minder sneeuw ligt.” Daar heeft de scheepvaart last van. “Op de Rijn gaat het nu zonder problemen,” vertelt Kees Bak, schipper op een varend stuk erfgoed, een sleepboot uit 1943.

“Maar als we de IJssel op willen, dan moeten we een stukje omvaren.” Bouwe-Dirk Talsma: “Wanneer de stuw er niet was, dan zou de IJssel veel minder bevaarbaar zijn.”

De koeien in de Velperwaarden hebben nog weinig last van het lage water.

Koeien in de Velperwaarden – Foto: Martin Slijper