Burgers moeten regenwater verplicht opvangen, maar gemeente deelt geen boetes uit

Regenton. Foto: Manfred Antranias Zimmer via Pixabay

– Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag en aanhoudende droogte. Daarom ‘verplicht’ gemeente Rheden de inwoners beter met regenwater om te gaan. De burgers kunnen regenwater opvangen via een wadi, een regenton aan de hemelwaterafvoer, infiltratiekratten of bijvoorbeeld een groen dak.

De regen die op verharde oppervlakken valt gaat niet de bodem in, maar stroomt vaak af naar het riool. En te veel water in het riool kan ook weer wateroverlast veroorzaken. Daarom heeft de gemeente Rheden de regels eind mei aangepast voor het opvangen en afvoeren van regen- en grondwater op eigen terrein.

Aangepaste regels

Per 8 juni is de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’ ingegaan. In plaats van 20 mm water moet voortaan tenminste 60 mm water per m2 nieuw verhard oppervlak en ‘nieuw’ bouwwerk op eigen terrein worden opgevangen. Dit geldt als inwoners tenminste 60 m2 (opnieuw) gaan verharden of ingrijpend gaan verbouwen.

Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden; de verplichting om meer water op eigen terrein op te vangen geldt daarom vanaf 8 december 2022.

Meldplicht

Omdat de gemeente ook zicht wil houden op de ontwikkeling van verhard oppervlak, is er een meldplicht. Wanneer nieuwe bebouwing of ‘nieuw’ verhard oppervlak wordt aangebracht, moet dit gemeld worden bij de gemeente Rheden. Dit geldt ook voor oppervlakken kleiner dan 60 m2. Maar hoe klein precies kan gemeente Rheden niet vertellen.

Water opvangen

De gemeente vangt op verschillende plekken in de openbare ruimte al regenwater op, bijvoorbeeld in Park Daalhuizen en in de Pijnboomhof in Dieren. Maar ook op particulier terrein is ‘waterberging’ nodig. Dit betekent dat regenwater tijdelijk moet worden opgevangen zodat het zonder problemen de bodem in kan zakken. Zo wordt wateroverlast beperkt en kunnen de negatieve gevolgen van droogte worden tegengegaan.

Geldboete’s

Volgens de regels van de overheid kan iedereen die zich hier niet aan houdt een flinke boete krijgen volgens Artikel 8 van de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’. Toch laat een woordvoerder uitdrukkelijk weten dat de gemeente Rheden geen boetes gaat geven.

“Wij zijn niet van plan om boetes uit te delen in het kader van de meldingsplicht,” zo meldt de gemeente die ook niet gaat controleren op toename van verhard oppervlak. “Dit laat zich namelijk lastig controleren. Als men dit wil controleren, is onderzoek met nauwkeurige satellietbeelden nodig. Dit is erg kostbaar en staat niet in verhouding tot het doel. Vanaf 60 m2 moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. In een dergelijk geval komt het sowieso bij de gemeente terecht en toetsen wij het plan aan de verordening.”

Of Rheden in de verre toekomst wel gaat handhaven, is niet bekend.

Kinderen in plas water – Foto: Thorsten Frenzel via Pixabay